Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Rehwinkel, J.P. (Peter)

Emailadres
bestuurssecretariaat@dijkenwaard.nl

Portefeuille:

 • Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
 • Drank- en horecabeleid
 • Integriteit(sbeleid)
 • Klachten, bezwaar en beroep
 • Representatie
 • Verkiezingen
 • Bestuurlijke co√∂rdinatie
 • Burgerzaken
 • Juridische zaken
 • Regionale Samenwerking

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht De Groene Koepel (fusie van Stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting Trekkershutten); onbezoldigd
 • Lid van het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs en Saskia Stuivelingprijs (prijzen voor heldere politieke journalistiek); onbezoldigd
 • Lid comit√© van aanbeveling Stichting Platform Rampjaar Herdenking 1672-2022 (herdenking 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie); onbezoldigd
 • Ambassadeur DVB Foundation (ondersteunen therapeutisch paardrijden voor ruiters met een beperking); onbezoldigd
 • Lid AB Heerhugowaard Sport NV
 • Lid AB Veiligheidsregio

Voor persvragen
Ronald Groot, persvoorlichter
tel: 072 575 5253
e-mail: persvoorlichting@dijkenwaard.nl

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een wethouder?
Neem dan contact met ons op via bestuurssecretariaat@dijkenwaard.nl of via telefoonnummer 072-2044950