Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Groot, A.M. (Annette)

Politieke partij
College van B&W
Emailadres
bestuurssecretariaat@dijkenwaard.nl

Portefeuille:

 • WMO, welzijn en buurtwerk
 • Ouderenzorg
 • Openbare ruimte: groen, reiniging, riolering, onderhoud wegen, begraafplaatsen, water en nutsvoorzieningen
 • Recreatie
 • Klimaatadaptatie
 • Diversiteit en inclusie
 • Dierenwelzijn
 • Erfgoed en cultuurhistorie
 • Projecten:
 • Langedijk ontwikkelt met water
 • De Draai
 • Heerhugowaard-Zuid
 • Secundus bij project Centrumwaard
 • 4e locoburgemeester
 • de wethouders Langedijk en Groot treden op als elkaars vervanger

Nevenfuncties:
•    Ministerie van Defensie (politiek verlof); onbezoldigd

Voor persvragen
Ronald Groot, persvoorlichter
tel: 072 575 5253
e-mail: persvoorlichting@dijkenwaard.nl

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een wethouder?
Neem dan contact met ons op via bestuurssecretariaat@dijkenwaard.nl of via telefoonnummer 072-2044950