Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad digitaal

dinsdag 15 februari 2022

21:45 - 23:00
Locatie

ZOOM

Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel
Toelichting

Via Zoom.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Wethouder Groot doet een mededeling over de voortgang Huigenbrug en de daar uit voortvloeiende omleiding.

 2. 2
  Beëdiging M. Goseling (fractievertegenwoordider FvD)
 3. 3

  Besluit

  De Verordening Winkeltijden  Dijk en Waard wordt behandeld als debatstuk. Er zijn twee amendementen ingediend.
  Bij agendapunt 10 wordt een motie vreemd ingediend door FvD.

 4. 4

  Toezeggingen

  Titel
  Initiatief IKC Oudkarspel – KanZklas
 5. 5

 6. 7
  Hamerstukken
 7. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  Te benoemen in besturen van de onderstaande gemeenschappelijke regelingen:
  A.M. Groot als lid, en N. Langedijk als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het
  Openbaar lichaam vuilverbranding Alkmaar en omstreken;
  A.M. Groot en N. Langedijk als leden, en R.H. Schoemaker en F. Hoekstra als
  plaatsvervangende leden in het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.

  Conform

 8. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2023 van GR Vuilverbrandingsinstallatie
  Alkmaar en omstreken (VVI).
  2. Het college te verzoeken aan de GR VVI mede te delen dat de gemeenteraad heeft
  besloten geen zienswijze in te dienen.

  Conform

 9. 8
  Overige zienswijzen hamer/debat stuk afhankelijk van uitkomsten tafel
 10. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen over de kadernota 2023 van de GR-RHCA.
  Het college te verzoeken aan de GR-RHCA mede te delen dat de gemeenteraad heeft
  1. besloten geen zienswijze in te dienen.

  Conform

 11. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen over de kadernota 2023 van Cocensus;
  2. Het college te verzoeken aan Cocensus mede te delen dat de gemeenteraad heeft
  besloten geen zienswijze in te dienen.

  Conform

 12. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  1. a. Niet akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor de
  Omgevingsadviseurs;
  b. Niet akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor de
  behandeling van verzoeken inzake de Wet open overheid;
  c. Te verzoeken inzichtelijk te maken wat het bedrag van het weerstandvermogen
  momenteel is.
  2. Het college te verzoeken deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de
  Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken.

  Conform. Een stemverklaring van de CU waar GL zich bij aansluit.

 13. 8.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen over de kadernota 2023 van de GGD Hollands Noorden.
  2. Het college te verzoeken aan de GR GGD Hollands Noorden mede te delen dat de
  gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

  Conform

 14. 8.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  1. De volgende zienswijze in te dienen op de Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  2023:
  a. De Veiligheidsregio wordt verzocht om het voorstel voor een formatie-uitbreiding met 2 fte
  (€ 190.000) per 2023 nader te onderbouwen.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het Regionaal Risicoprofiel.
  3. Geen zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit tot oprichting van en deelname aan
  de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.
  4. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken
  bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  Conform

 15. 8.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2023 van de GR Recreatieschap
  Geestmerambacht:
  ▪ Voor 2023 zoekt de gemeente ruimte in haar begroting voor de gevraagde
  participantenverhoging. Voor 2024 en daarna moet die ruimte nog gezocht worden.
  Daarvoor het verzoek om meer inzicht te krijgen in:
  ▪ De duiding van de go / no-go momenten per project/investering. Is er de mogelijkheid
  om de projecten tussentijds aan te passen of te stoppen als er onvoldoende dekking
  of terugverdiencapaciteit is?
  ▪ De mogelijkheden om de risico’s te mitigeren en of dat ook daadwerkelijk gedaan
  is/gedaan gaat worden.
  ▪ De mogelijke gevolgen van de verschillende geschetste risico's.
  ▪ Het risico en de mogelijke gevolgen als gronden niet verworven kunnen worden.
  2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij
  het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Geestmerambacht.

  Conform.
  De wethouder onderschrijft het nut van een bijpraatmoment over Geestmerambacht.
  De wethouder zegt toe dat de "Go- No Go momenten" terug komen in de raad.

  Toezeggingen

  Titel
  Uitvoeringsprogramma Visie GAB 2030
 16. 9

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (2)
  tegen
  Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3)

  Besluit

  1. De Verordening Winkeltijden Dijk en Waard 2022 vast te stellen.
  2. De Verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013 in te trekken.
  3. De Verordening winkeltijden Langedijk 2014 in te trekken.

  Het amendement om de beslistermijn zoals die in de verordening opgenomen is terug te brengen van acht naar zes weken wordt unaniem aangenomen.
  Het amendement van LDW wordt verworpen met 11 stemmen voor (LDW, SDW en CU) en 26 stemmen tegen (DOP, VVD, D66, GL, FvD, CDA, PvdA. fractie van der Starre).


  Stemming over het geamendeerde besluit:
  Voor: 33 stemmen van DOP, LDW(met uitzondering van mw. Kloosterboer), VVD, D66, GL, CDA, PvdA, CU, fractie van der Starre
  Tegen: 4 stemmen van FvD en mw Kloosterboer van LDW

  Amendementen

  Titel
  Aanpassing beslistermijn in verordening van acht naar zes weken.
  Winkeltijden 4 mei
 17. 10

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  De motie wordt verworpen.
  Voor 3 stemmen (FvD).
  Tegen 34 stemmen (DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, fractie van der Starre)

 18. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22.57 uur de vergadering maar niet nadat hij vooruitlopend op de dag van morgen mw van Ruitenbeek vast feliciteert met het 65 jarig huwelijk van haar ouders.