Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 28 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M.F. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

 3. 3

 4. 4
  Vragenkwartier Dijk en Waard
 5. 5

 6. 6
  Bespreekstukken
 7. 6.1

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Transitievisie Warmte met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 januari 2024. 
  2. Voor de wijkgerichte uitvoering van de Transitievisie Warmte, tot en met 2028 een jaarlijks exploitatiebudget van € 80.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve duurzaamheid.

 8. 6.2

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Een ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen (hierna ontwerpbesluit vvgb) af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van 13 koopappartementen aan Loopakker 3 in Zuid-Scharwoude;
  2. Om in het geval er geen zienswijzen worden ingediend en dus geen heroverweging van het besluit door de raad hoeft plaats te vinden, het ontwerpbesluit vvgb te beschouwen als een definitieve vvgb en de afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders te mandateren.

 9. 6.3

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Het bestemmingsplan Taxuslaan 34 Heerhugowaard ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980.BPTAXUSLAAN34-VA01;
  2. Geen milieueffectrapportage op te stellen;
  3. Geen exploitatieplan op te stellen.

 10. 7
  Hamerstukken
 11. 7.2

  Deze verordening is in de commissie sociaal domein in oprichting aan de orde geweest. 


  Dit besluit wordt rechtstreeks op de raad geplaatst.

 12. 8
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 13. 8.2