Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 4 januari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal (G0-01 Parelhof)
Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel

Uitzending

Agendapunten

00:03:55 - 00:06:36 - Peter Rehwinkel
00:06:36 - 00:06:37 - Jan van der Starre
00:06:41 - 00:06:46 - Peter Rehwinkel
00:06:46 - 00:07:00 - Jan van der Starre
00:07:01 - 00:07:03 - Peter Rehwinkel
00:07:04 - 00:07:34 - Sebastian Visser
00:07:34 - 00:07:45 - Peter Rehwinkel
00:07:51 - 00:08:00 - Monique Bankras-van der Klein
00:08:23 - 00:08:24 - Peter Rehwinkel
00:08:40 - 00:08:47 - Monique Bankras-van der Klein
00:08:48 - 00:08:55 - Femke Lammerts-Dekker
00:08:55 - 00:08:56 - Monique Bankras-van der Klein
00:08:56 - 00:09:04 - Peter Rehwinkel
00:09:05 - 00:09:20 - Soledad van Eijk
00:09:20 - 00:09:21 - Peter Rehwinkel
00:09:25 - 00:09:32 - Femke Lammerts-Dekker
00:09:32 - 00:09:33 - Peter Rehwinkel
00:09:33 - 00:09:39 - Lea van der Zee
00:09:44 - 00:09:45 - Peter Rehwinkel
00:10:22 - 00:10:33 - Jan van der Starre
00:10:33 - 00:10:40 - Peter Rehwinkel
00:11:36 - 00:12:00 - Soledad van Eijk
00:12:01 - 00:12:14 - Peter Rehwinkel
00:12:14 - 00:12:19 - Soledad van Eijk
00:12:19 - 00:12:46 - Peter Rehwinkel
00:12:46 - 00:13:10 - Sebastian Visser
00:13:11 - 00:13:15 - Peter Rehwinkel
00:13:15 - 00:13:28 - Sebastian Visser
00:13:28 - 00:13:34 - Peter Rehwinkel
00:13:34 - 00:13:38 - Dennis Koopman
00:14:02 - 00:14:29 - Peter Rehwinkel
00:14:35 - 00:14:53 - Soledad van Eijk
00:14:53 - 00:14:54 - Peter Rehwinkel
00:15:07 - 00:15:14 - Jan van der Starre
00:15:14 - 00:15:24 - Peter Rehwinkel
00:15:24 - 00:15:28 - Jan van der Starre
00:15:28 - 00:15:30 - Peter Rehwinkel
00:16:08 - 00:16:13 - Jan van der Starre
00:16:17 - 00:16:17 - Petra Feenstra
00:16:17 - 00:16:20 - Jan van der Starre
00:16:20 - 00:16:42 - Petra Feenstra
00:16:42 - 00:17:06 - Peter Rehwinkel
00:17:06 - 00:17:07 - Petra Feenstra
00:17:11 - 00:17:39 - Jan van der Starre
00:17:39 - 00:18:01 - Peter Rehwinkel

Besluit

besluit:
1. de 'Verordening vertrouwenscommissie Dijk en Waard 2022' vast te stellen;
2. de volgende leden te benoemen in de vertrouwenscommissie:
a. C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer (voorzitter)
b. A.E. Kloosterboer
c. F. Lammerts
d. W.J. Mandersloot
e. A. Grim
f. C.J. Bosscher
g. S. van Eijk
h. J.H. John
i. N. Ajouaau
j. T.J. Visser-Hogeterp
3. wethouder J. Does als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 januari 2022

Unaniem

00:21:31 - 00:22:19 - Naïma Ajouaau
00:22:19 - 00:22:50 - Peter Rehwinkel
00:23:18 - 00:25:18 - Jasper Nieuwenhuizen
00:25:19 - 00:25:29 - Peter Rehwinkel
00:25:29 - 00:25:33 - Kees Tesselaar
00:25:41 - 00:26:29 - Peter Rehwinkel
00:52:52 - 00:53:14 - Annelies Kloosterboer
00:53:14 - 00:53:22 - Peter Rehwinkel
00:53:37 - 00:53:39 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
00:53:39 - 00:53:48 - Peter Rehwinkel
00:53:48 - 00:53:52 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
00:53:52 - 00:54:00 - Peter Rehwinkel
00:54:05 - 00:54:09 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
00:54:09 - 00:54:26 - Peter Rehwinkel
00:54:26 - 00:54:32 - Annelies Kloosterboer
00:54:32 - 00:55:50 - Peter Rehwinkel

Besluit

1. De voorgestelde begroting 2022 Dijk en Waard vast te stellen;
2. De voorstellen opgaven en ontwikkelingen die onontkoombaar en onvermijdelijk zijn, te
verwerken middels de eerste begrotingswijziging in de begroting 2022 van Dijk en Waard.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 januari 2022

Unaniem

00:55:50 - 00:55:52 - Kees Tesselaar
00:56:46 - 00:56:49 - Peter Rehwinkel
00:56:57 - 00:58:03 - Fred Ruiten
00:58:03 - 00:58:04 - Peter Rehwinkel
00:58:12 - 00:59:17 - Jasper John
00:59:20 - 00:59:35 - Peter Rehwinkel
00:59:35 - 00:59:42 - Falco Hoekstra
01:02:06 - 01:02:17 - Peter Rehwinkel
01:02:17 - 01:02:20 - Fred Ruiten
01:02:51 - 01:02:52 - Peter Rehwinkel
01:02:58 - 01:02:58 - Falco Hoekstra
01:03:47 - 01:05:48 - Peter Rehwinkel

Besluit

1. De verordening onroerende-zaakbelasting 2022 vast te stellen;
2. De overige leges- en belastingverordeningen niet nogmaals vast te stellen voor 2022.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 januari 2022

Unaniem

01:05:58 - 01:06:08 - Soledad van Eijk
01:06:08 - 01:06:17 - Peter Rehwinkel
01:06:17 - 01:07:11 - Soledad van Eijk
01:07:11 - 01:07:21 - Peter Rehwinkel
01:07:21 - 01:07:31 - Soledad van Eijk
01:07:31 - 01:07:36 - Peter Rehwinkel
01:07:36 - 01:09:37 - Soledad van Eijk
01:09:49 - 01:10:05 - Peter Rehwinkel
01:10:16 - 01:12:04 - Soledad van Eijk
01:12:05 - 01:12:10 - Peter Rehwinkel
01:12:28 - 01:15:13 - Lea van der Zee
01:15:13 - 01:15:14 - Peter Rehwinkel
01:15:43 - 01:19:07 - Carmen Bosscher
01:19:07 - 01:19:09 - Peter Rehwinkel
01:19:09 - 01:19:18 - Sebastian Visser
01:19:18 - 01:19:28 - Peter Rehwinkel
01:19:28 - 01:19:30 - Sebastian Visser
01:19:30 - 01:19:30 - Peter Rehwinkel
01:19:30 - 01:19:57 - Sebastian Visser
01:19:57 - 01:20:01 - Peter Rehwinkel
01:20:01 - 01:20:14 - Carmen Bosscher
01:20:14 - 01:20:43 - Peter Rehwinkel
01:20:43 - 01:20:48 - Carmen Bosscher
01:20:48 - 01:20:53 - Peter Rehwinkel
01:20:53 - 01:21:18 - Carmen Bosscher
01:21:18 - 01:21:20 - Lea van der Zee
01:21:20 - 01:21:21 - Carmen Bosscher
01:21:21 - 01:21:37 - Peter Rehwinkel
01:21:37 - 01:21:40 - Carmen Bosscher
01:21:40 - 01:21:43 - Peter Rehwinkel
01:21:43 - 01:21:45 - Carmen Bosscher
01:21:45 - 01:21:54 - Peter Rehwinkel
01:21:54 - 01:22:25 - Carmen Bosscher
01:22:25 - 01:22:32 - Peter Rehwinkel
01:22:32 - 01:22:34 - Lea van der Zee
01:22:34 - 01:22:36 - Jan van der Starre
01:22:36 - 01:22:43 - Lea van der Zee
01:23:01 - 01:23:05 - Peter Rehwinkel
01:23:13 - 01:23:35 - Jan van der Starre
01:24:22 - 01:24:22 - Carmen Bosscher
01:24:24 - 01:24:25 - Peter Rehwinkel
01:24:25 - 01:24:25 - Kees Tesselaar
01:24:51 - 01:24:52 - Peter Rehwinkel
01:24:52 - 01:24:54 - Kees Tesselaar
01:24:54 - 01:24:54 - Peter Rehwinkel
01:24:55 - 01:24:56 - Jasper Nieuwenhuizen
01:24:56 - 01:25:11 - Peter Rehwinkel
01:25:11 - 01:25:12 - Jasper Nieuwenhuizen
01:25:13 - 01:25:18 - Peter Rehwinkel
01:25:20 - 01:25:39 - Jasper Nieuwenhuizen
01:25:39 - 01:25:39 - Peter Rehwinkel
01:25:43 - 01:26:20 - Carmen Bosscher
01:26:20 - 01:26:23 - Peter Rehwinkel
01:26:23 - 01:26:28 - Jasper Nieuwenhuizen
01:26:28 - 01:26:29 - Peter Rehwinkel
01:26:46 - 01:26:51 - Carmen Bosscher
01:26:51 - 01:26:56 - Peter Rehwinkel
01:26:56 - 01:26:57 - Carmen Bosscher
01:26:57 - 01:26:58 - Peter Rehwinkel
01:26:58 - 01:27:04 - Ronald Vennik
01:27:04 - 01:27:43 - Carmen Bosscher
01:27:43 - 01:27:44 - Peter Rehwinkel
01:28:35 - 01:28:46 - Femke Lammerts-Dekker
01:31:15 - 01:31:15 - Peter Rehwinkel
01:31:38 - 01:33:32 - Tag 3 Insprekerspas
01:33:33 - 01:33:40 - Peter Rehwinkel
01:33:50 - 01:33:55 - Anja Grim
01:34:24 - 01:34:26 - Peter Rehwinkel
01:34:26 - 01:34:36 - Jasper Nieuwenhuizen
01:34:36 - 01:34:38 - Peter Rehwinkel
01:34:50 - 01:39:24 - Anja Grim
01:39:25 - 01:39:32 - Peter Rehwinkel
01:39:40 - 01:44:03 - Fred Ruiten
01:44:03 - 01:44:08 - Peter Rehwinkel
01:44:08 - 01:44:15 - Fred Ruiten
01:44:19 - 01:49:30 - Jasper John
01:49:30 - 01:49:33 - Peter Rehwinkel
01:49:40 - 01:54:11 - Naïma Ajouaau
01:54:11 - 01:54:13 - Peter Rehwinkel
01:54:31 - 01:56:28 - Soledad van Eijk
01:56:31 - 01:56:41 - Peter Rehwinkel
01:56:50 - 02:01:36 - John Does
02:01:36 - 02:01:38 - Peter Rehwinkel
02:01:38 - 02:01:39 - John Does
02:01:39 - 02:01:54 - Sebastian Visser
02:01:54 - 02:01:57 - Peter Rehwinkel
02:01:57 - 02:02:08 - Sebastian Visser
02:02:08 - 02:02:11 - John Does
02:02:11 - 02:02:14 - Peter Rehwinkel
02:02:14 - 02:03:00 - John Does
02:03:31 - 02:05:19 - Tag 1 Insprekerspas
02:05:19 - 02:05:21 - Peter Rehwinkel
02:05:23 - 02:05:51 - Jasper John
02:05:51 - 02:05:52 - Peter Rehwinkel
02:05:52 - 02:06:00 - Jasper John
02:06:00 - 02:06:21 - Tag 1 Insprekerspas
02:06:21 - 02:07:07 - Jasper John
02:07:07 - 02:07:11 - Peter Rehwinkel
02:07:11 - 02:07:11 - Jasper John
02:07:11 - 02:07:15 - John Does
02:07:44 - 02:07:45 - Jasper John
02:07:45 - 02:07:49 - Peter Rehwinkel
02:08:14 - 02:08:15 - John Does
02:08:15 - 02:08:16 - Peter Rehwinkel
02:08:19 - 02:08:26 - Jasper John
02:08:26 - 02:08:26 - John Does
02:08:45 - 02:08:46 - Peter Rehwinkel
02:08:48 - 02:09:08 - Soledad van Eijk
02:09:08 - 02:09:09 - Peter Rehwinkel
02:09:09 - 02:09:30 - John Does
02:09:30 - 02:09:31 - Peter Rehwinkel

Moties

Titel
Toegang zwembaden

Raadsvragen

Onderwerp
zwemlessen corona toegang handhaving sport zwembad
02:11:18 - 02:11:26 - Carmen Bosscher
02:11:26 - 02:11:30 - Peter Rehwinkel
02:11:30 - 02:12:11 - Carmen Bosscher
02:12:11 - 02:12:44 - Peter Rehwinkel
02:12:44 - 02:12:44 - Carmen Bosscher
02:12:44 - 02:12:52 - Peter Rehwinkel
02:24:09 - 02:24:10 - Jasper Nieuwenhuizen
02:24:34 - 02:24:40 - Carmen Bosscher
02:24:41 - 02:24:47 - Peter Rehwinkel
02:24:47 - 02:25:09 - Carmen Bosscher
02:25:09 - 02:25:11 - Peter Rehwinkel
02:25:11 - 02:25:11 - Carmen Bosscher
02:25:11 - 02:25:20 - Jasper Nieuwenhuizen
02:25:26 - 02:25:56 - Carmen Bosscher
02:25:57 - 02:26:23 - Peter Rehwinkel
02:26:23 - 02:26:25 - Carmen Bosscher
02:26:25 - 02:26:27 - Joke Visser
02:26:31 - 02:26:45 - Sebastian Visser
02:26:45 - 02:26:45 - Peter Rehwinkel
02:26:45 - 02:27:38 - Sebastian Visser
02:27:38 - 02:28:19 - Peter Rehwinkel
02:28:51 - 02:29:07 - Jasper Nieuwenhuizen
02:30:06 - 02:30:08 - Peter Rehwinkel
02:30:08 - 02:30:09 - Jasper Nieuwenhuizen
02:30:09 - 02:30:16 - Peter Rehwinkel
02:30:16 - 02:30:29 - Jasper Nieuwenhuizen
02:30:30 - 02:30:30 - Peter Rehwinkel
02:30:35 - 02:30:46 - Joke Visser
02:31:11 - 02:31:11 - Peter Rehwinkel
02:31:11 - 02:31:24 - Carmen Bosscher
02:31:34 - 02:31:42 - Peter Rehwinkel
02:31:42 - 02:31:44 - Carmen Bosscher
02:31:44 - 02:32:34 - Joke Visser
02:32:34 - 02:32:36 - Peter Rehwinkel
02:32:48 - 02:33:56 - Jan van der Starre
02:33:56 - 02:34:01 - Peter Rehwinkel
02:34:01 - 02:34:37 - Jan van der Starre
02:34:37 - 02:34:43 - Peter Rehwinkel
02:34:43 - 02:35:15 - Jan van der Starre
02:35:15 - 02:35:16 - Peter Rehwinkel
02:35:44 - 02:37:29 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
02:37:29 - 02:37:29 - Peter Rehwinkel
02:37:29 - 02:37:32 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
02:37:32 - 02:37:40 - Peter Rehwinkel
02:37:40 - 02:38:30 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
02:38:30 - 02:38:37 - Peter Rehwinkel
02:38:37 - 02:38:45 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
02:38:45 - 02:38:53 - Peter Rehwinkel
02:38:53 - 02:39:02 - Kees Tesselaar
02:39:52 - 02:39:55 - Peter Rehwinkel
02:40:01 - 02:40:10 - Lea van der Zee
02:40:44 - 02:40:47 - Peter Rehwinkel
02:41:19 - 02:41:36 - Petra Feenstra
02:41:37 - 02:41:38 - Peter Rehwinkel
02:41:39 - 02:41:39 - Petra Feenstra
02:41:47 - 02:42:23 - Soledad van Eijk
02:42:24 - 02:42:44 - Peter Rehwinkel
02:42:57 - 02:44:44 - Carmen Bosscher
02:44:44 - 02:44:45 - Peter Rehwinkel
02:44:45 - 02:44:47 - Carmen Bosscher
02:44:47 - 02:44:53 - Jan van der Starre
02:45:12 - 02:45:21 - Peter Rehwinkel
02:45:22 - 02:45:45 - Carmen Bosscher
02:45:45 - 02:45:45 - Peter Rehwinkel
02:45:45 - 02:45:47 - Carmen Bosscher
02:45:47 - 02:46:04 - Soledad van Eijk
02:46:05 - 02:46:08 - Carmen Bosscher
02:47:15 - 02:47:16 - Peter Rehwinkel
02:47:17 - 02:47:23 - Jasper Nieuwenhuizen
02:47:38 - 02:47:39 - Peter Rehwinkel
02:47:39 - 02:47:43 - Carmen Bosscher
02:48:11 - 02:48:14 - Peter Rehwinkel
02:48:14 - 02:48:15 - Carmen Bosscher
02:48:15 - 02:48:38 - Jasper Nieuwenhuizen
02:48:38 - 02:48:38 - Carmen Bosscher
02:48:38 - 02:48:47 - Peter Rehwinkel
02:48:47 - 02:48:54 - Carmen Bosscher
02:48:54 - 02:49:23 - Peter Rehwinkel
02:49:23 - 02:49:39 - Jasper Nieuwenhuizen
02:49:39 - 02:49:41 - Peter Rehwinkel
02:49:42 - 02:49:42 - Carmen Bosscher
02:49:43 - 02:50:02 - Peter Rehwinkel
02:50:09 - 02:50:09 - Joke Visser
02:50:40 - 02:50:40 - Peter Rehwinkel
02:50:40 - 02:50:41 - Carmen Bosscher
02:50:50 - 02:50:52 - Peter Rehwinkel
02:51:28 - 02:52:22 - John Does
02:52:22 - 02:52:52 - Peter Rehwinkel
02:53:09 - 02:53:16 - Carmen Bosscher
02:53:16 - 02:53:17 - Peter Rehwinkel
02:53:17 - 02:53:18 - Carmen Bosscher
02:53:18 - 02:53:43 - Peter Rehwinkel
03:01:27 - 03:01:37 - Joke Visser
03:02:00 - 03:03:09 - Peter Rehwinkel