Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 18 januari 2022

21:45 - 23:00

Locatie
ZOOM
Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel

Uitzending

Agendapunten

Bijlagen

Bijlagen

Besluit

1. De Functionaris Gegevensbescherming -inclusief inhuurkrachten op deze functie- die door het
college en de burgemeester van Dijk en Waard is aangewezen eveneens aan te wijzen
voor de gemeenteraad van Dijk en Waard, en;
2. deze als zodanig te belasten met het toezicht op de verwerking van de persoonsgegevens
voor zover het onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad valt, conform het
gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot
en met 1 januari 2022.
3. Voor zover de aanwijzing niet van rechtswege vervalt, het eerder vastgestelde
aanwijzingsbesluit in te trekken per 1 januari 2022.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 januari 2022
de griffier, de voorzitter,

Unaniem

Raadsvragen

Onderwerp
jaarverslag functionaris gegevensbescherming AVG privacy