Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Raadsvergadering

dinsdag 4 oktober 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Onder andere mondelinge beantwoording schriftelijke vraag fractie Forum voor Democratie over Villa Artquake

  00:16:39 - 00:18:35 - Maarten Poorter
  00:18:39 - 00:22:25 - John Does
  00:22:25 - 00:22:28 - Maarten Poorter
  00:22:28 - 00:22:30 - John Does
  00:22:30 - 00:23:52 - John Does
  00:23:54 - 00:23:55 - Maarten Poorter
  00:23:55 - 00:24:16 - Carmen Bosscher
  00:24:16 - 00:24:52 - Carmen Bosscher
  00:24:52 - 00:24:58 - Maarten Poorter
  00:24:58 - 00:25:27 - Carmen Bosscher
  00:25:27 - 00:25:32 - Maarten Poorter
  00:25:32 - 00:25:54 - Carmen Bosscher
  00:25:54 - 00:25:58 - Maarten Poorter
  00:25:58 - 00:26:00 - John Does
  00:26:00 - 00:26:32 - John Does
  00:26:32 - 00:26:33 - Maarten Poorter
  00:26:33 - 00:28:35 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:27:13 - 00:28:35 - Maarten Poorter
  00:28:35 - 00:28:41 - Annelies Kloosterboer
  00:28:41 - 00:28:52 - Annelies Kloosterboer
  00:28:52 - 00:30:25 - Maarten Poorter
  00:30:25 - 00:30:37 - Joke Visser
  00:30:37 - 00:30:46 - Joke Visser
  00:30:46 - 00:30:55 - Maarten Poorter
  00:30:55 - 00:30:57 - Joke Visser
  00:30:57 - 00:31:03 - Maarten Poorter
  00:31:03 - 00:31:48 - Joke Visser
  00:31:49 - 00:32:18 - Maarten Poorter
 3. 2.a

  00:39:46 - 00:40:01 - Maarten Poorter
  00:40:02 - 00:40:26 - Carmen Bosscher
  00:40:26 - 00:40:30 - Maarten Poorter
  00:40:30 - 00:40:31 - Maarten Poorter
  00:40:31 - 00:40:33 - Carmen Bosscher
  00:40:33 - 00:40:46 - Maarten Poorter
  00:41:00 - 00:42:50 - Carmen Bosscher
  00:42:50 - 00:42:54 - Maarten Poorter
  00:42:54 - 00:43:34 - Maarten Poorter
 4. 3

  00:43:07 - 00:43:34 - Maarten Poorter
  00:43:34 - 00:43:35 - Annelies Kloosterboer
  00:43:35 - 00:45:45 - Annelies Kloosterboer
  00:45:46 - 00:45:53 - Maarten Poorter
  00:45:56 - 00:47:58 - John Does
  00:47:59 - 00:48:18 - Maarten Poorter
  00:48:23 - 00:49:50 - Dennis Koopman
  00:49:50 - 00:49:51 - Maarten Poorter
  00:49:51 - 00:49:59 - Maarten Poorter
  00:50:08 - 00:51:16 - Gerard Rep
  00:51:17 - 00:52:13 - Maarten Poorter
 5. 4

 6. 5

  Bijlagen

  00:51:55 - 00:52:13 - Maarten Poorter
  00:52:13 - 00:52:35 - Femke Lammerts-Dekker
  00:52:35 - 00:52:42 - Maarten Poorter
  00:52:42 - 00:55:06 - Maarten Poorter
 7. 6

  00:53:04 - 00:55:06 - Maarten Poorter
 8. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)
  00:53:23 - 00:55:06 - Maarten Poorter
 9. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad:
  - de Verordening op het onderzoeksrecht van de gemeenteraad van Dijk en Waard 2022 vast te stellen.

  00:16:39 - 00:18:35 - Maarten Poorter
  00:18:39 - 00:22:25 - John Does
  00:22:25 - 00:22:28 - Maarten Poorter
  00:22:28 - 00:22:30 - John Does
  00:22:30 - 00:23:52 - John Does
  00:23:54 - 00:23:55 - Maarten Poorter
  00:23:55 - 00:24:16 - Carmen Bosscher
  00:24:16 - 00:24:52 - Carmen Bosscher
  00:24:52 - 00:24:58 - Maarten Poorter
  00:24:58 - 00:25:27 - Carmen Bosscher
  00:25:27 - 00:25:32 - Maarten Poorter
  00:25:32 - 00:25:54 - Carmen Bosscher
  00:25:54 - 00:25:58 - Maarten Poorter
  00:25:58 - 00:26:00 - John Does
  00:26:00 - 00:26:32 - John Does
  00:26:32 - 00:26:33 - Maarten Poorter
  00:26:33 - 00:28:35 - Maarten Poorter
  00:28:35 - 00:28:41 - Annelies Kloosterboer
  00:28:41 - 00:28:52 - Annelies Kloosterboer
  00:28:52 - 00:30:25 - Maarten Poorter
  00:30:25 - 00:30:37 - Joke Visser
  00:30:37 - 00:30:46 - Joke Visser
  00:30:46 - 00:30:55 - Maarten Poorter
  00:30:55 - 00:30:57 - Joke Visser
  00:30:57 - 00:31:03 - Maarten Poorter
  00:31:03 - 00:31:48 - Joke Visser
  00:31:49 - 00:32:18 - Maarten Poorter
  00:39:46 - 00:40:01 - Maarten Poorter
  00:40:02 - 00:40:26 - Carmen Bosscher
  00:40:26 - 00:40:30 - Maarten Poorter
  00:40:30 - 00:40:31 - Maarten Poorter
  00:40:31 - 00:40:33 - Carmen Bosscher
  00:40:33 - 00:40:46 - Maarten Poorter
  00:41:00 - 00:42:50 - Carmen Bosscher
  00:42:50 - 00:42:54 - Maarten Poorter
  00:42:54 - 00:43:34 - Maarten Poorter
  00:43:34 - 00:43:35 - Annelies Kloosterboer
  00:43:35 - 00:45:45 - Annelies Kloosterboer
  00:45:46 - 00:45:53 - Maarten Poorter
  00:45:56 - 00:47:58 - John Does
  00:47:59 - 00:48:18 - Maarten Poorter
  00:48:23 - 00:49:50 - Dennis Koopman
  00:49:50 - 00:49:51 - Maarten Poorter
  00:49:51 - 00:49:59 - Maarten Poorter
  00:50:08 - 00:51:16 - Gerard Rep
  00:51:17 - 00:52:13 - Maarten Poorter
  00:52:13 - 00:52:35 - Femke Lammerts-Dekker
  00:52:35 - 00:52:42 - Maarten Poorter
  00:52:42 - 00:55:06 - Maarten Poorter
 10. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad:
  1. De ingediende zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Nauertogt 22, Broek op Langedijk, conform het bepaalde in de reactienota, ontvankelijk te verklaren;
  2. De ingediende zienswijze conform de reactienota, ongegrond te verklaren;
  3. Het bestemmingsplan Nauertogt 22, Broek op Langedijk, ongewijzigd vast te stellen, conform het bepaalde in de reactienota, overeenkomstig de bij dit besluit
      behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980.BPWD2010herz002-va01. Waarbij voor de locatie van de geometrische
      planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. De stedenbouwkundige inpassing Nauertogt 22 vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota;
  5. Dat op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld omdat de kosten verzekerd zijn;
  6. In te stemmen met de vormvrije m.e.r-beoordeling en op basis daarvan besluiten dat geen Milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

  00:53:49 - 00:55:06 - Maarten Poorter
 11. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad:
  1. Het beleid gladheidsbestrijding Dijk en Waard 2022 en verder, vast te stellen;
  2. De beleidsplannen “gladheidsbestrijding Langedijk 2016 – 2020” en “sneeuw en gladheidsbestrijding Heerhugowaard 2011 – 2016” in te trekken.

  00:54:00 - 00:55:06 - Maarten Poorter
 12. 6.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad:
  1. Te verklaren dat er op basis van artikel 3.7 Wro een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden die als zodanig zijn weergegeven op de bij dit besluit
      behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.VB75VAANDELNOORD-VA01, met bijbehorende bestanden;
  2. dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied waar het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen;
  3. dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met
      het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  4. dat het verbod als genoemd onder punt 2 niet van toepassing is op werken, geen werkzaamheden zijnde en werkzaamheden, die betrekking hebben op:
      a) normaal onderhoud en normaal beheer ten dienste van de huidige legale situatie;
      b) reeds in uitvoering zijnde werken en werkzaamheden;
      c) uitvoering krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
  5. dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking.

  00:54:16 - 00:55:06 - Maarten Poorter
 13. 7

  00:54:31 - 00:55:06 - Maarten Poorter
 14. 7.a

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad heeft zonder discussie met 31 stemmen vóór en 3 stemmen tegen het volgende besloten:
  - Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Stichting Media Platform Alkmaar de licentie van lokale omroep te verlenen voor de komende vijf jaar.
  Vóór stemden: HOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen stemde: FvD
  Voorafgaande aan de stemming heeft fractie FvD een stemverklaring afgelegd.
  Na deze stemming heeft mevrouw C. Bosscher (FvD) de vergadering wegens ziekte verlaten.

  00:54:36 - 00:55:06 - Maarten Poorter
  00:55:14 - 00:55:15 - Maarten Poorter
  00:55:18 - 00:56:10 - Dennis Koopman
  00:56:10 - 00:56:11 - Maarten Poorter
  00:56:11 - 00:57:53 - Maarten Poorter
 15. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel, met name over het door fractie ingebrachte amendement, gesproken.
  Na de tweede termijn is de vergadering op verzoek van de fractie DOP vijf minuten geschorst geweest.
  De raad heeft het amendement met 21 stemmen vóór en 12 stemmen tegen aangenomen en het volgende besloten:
  - Aan het door het college voorgestelde raadsbesluit beslispunt 1 te wijzigen in:
  1. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit Dijk en Waard vast te stellen met dien verstande dat in de bij het raadsbesluit behorende bijlage Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente
      Dijk en Waard op bladzijde 94 onderste alinea te wijzigen in: “In het verleden zijn ook andersoortige dakopbouwen gerealiseerd (met de nok haaks op de woning,
      nokverhoging evenwijdig aan bestaande nok met aan twee zijden een nieuwe goot en in het midden een nieuwe nok etc.). Indien hier naar verwezen wordt, dan zijn
      die alleen mogelijk in wijken met rijwoningen waar de eerdere trendsetter is geplaatst.
  Vóór stemden: DOP, SDW, VVD, LDW, 1x FvD
  Tegen stemden: PvdA, CU, ADW, CDA, GL, D66, 1x FvD
  De stemverhouding is daarmee 21 vóór en 12 tegen, hetgeen een correctie na afloop van de vergadering is zonder gevolgen ten opzichte van de ter vergadering geconstateerde stemverhouding van 19 stemmen vóór en 14 tegen.
  Met inachtneming van het amendement heeft de raad vervolgens unaniem het volgende besloten:
  1. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit Dijk en Waard vast te stellen met dien verstande dat in de bij het raadsbesluit behorende bijlage Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente
      Dijk en Waard op bladzijde 94 onderste alinea te wijzigen in: “In het verleden zijn ook andersoortige dakopbouwen gerealiseerd (met de nok haaks op de woning,
      nokverhoging evenwijdig aan bestaande nok met aan twee zijden een nieuwe goot en in het midden een nieuwe nok etc.). Indien hier naar verwezen wordt, dan zijn
      die alleen mogelijk in wijken met rijwoningen waar de eerdere trendsetter is geplaatst.
  2. de Nota ruimtelijke kwaliteit Heerhugowaard 2016 in te trekken.
  3. de Welstandsnota Langedijk 2013 in te trekken.

  Amendementen

  Titel
  Amendemen LDW Nota ruimtelijke kwaliteit Dijk en Waard 2022
  00:57:41 - 00:57:53 - Maarten Poorter
  00:57:55 - 01:00:18 - Dennis Koopman
  01:00:19 - 01:00:24 - Maarten Poorter
  01:00:31 - 01:02:25 - Annelies Kloosterboer
  01:02:25 - 01:02:27 - Maarten Poorter
  01:02:27 - 01:02:30 - Maarten Poorter
  01:02:31 - 01:02:41 - B. Hoejenbos
  01:02:41 - 01:02:48 - Maarten Poorter
  01:02:48 - 01:03:10 - B. Hoejenbos
  01:03:10 - 01:03:11 - Maarten Poorter
  01:03:11 - 01:03:13 - Maarten Poorter
  01:03:13 - 01:04:16 - Annelies Kloosterboer
  01:04:16 - 01:04:18 - B. Hoejenbos
  01:04:18 - 01:04:20 - Maarten Poorter
  01:04:20 - 01:04:39 - B. Hoejenbos
  01:04:40 - 01:04:41 - Maarten Poorter
  01:04:43 - 01:05:17 - Annelies Kloosterboer
  01:05:17 - 01:05:19 - Maarten Poorter
  01:05:20 - 01:05:48 - Monique Bankras-van der Klein
  01:05:48 - 01:05:49 - Maarten Poorter
  01:05:49 - 01:05:50 - Maarten Poorter
  01:05:52 - 01:06:44 - Annelies Kloosterboer
  01:06:44 - 01:06:45 - Maarten Poorter
  01:06:45 - 01:06:47 - Maarten Poorter
  01:06:47 - 01:06:48 - Joke van Ruitenbeek
  01:06:48 - 01:07:24 - Joke van Ruitenbeek
  01:07:24 - 01:07:25 - Annelies Kloosterboer
  01:07:25 - 01:07:26 - Annelies Kloosterboer
  01:07:26 - 01:08:08 - Annelies Kloosterboer
  01:08:08 - 01:08:09 - Maarten Poorter
  01:08:09 - 01:08:10 - Annelies Kloosterboer
  01:08:10 - 01:08:11 - Maarten Poorter
  01:08:11 - 01:08:14 - Joke van Ruitenbeek
  01:08:14 - 01:08:15 - Joke van Ruitenbeek
  01:08:15 - 01:08:31 - Joke van Ruitenbeek
  01:08:31 - 01:08:35 - Maarten Poorter
  01:08:35 - 01:08:42 - Maarten Poorter
  01:08:42 - 01:08:43 - Annelies Kloosterboer
  01:08:43 - 01:08:53 - Annelies Kloosterboer
  01:08:53 - 01:09:00 - Maarten Poorter
  01:09:00 - 01:09:02 - Annelies Kloosterboer
  01:09:02 - 01:09:11 - Maarten Poorter
  01:09:17 - 01:09:18 - Maarten Poorter
  01:09:19 - 01:10:48 - B. Hoejenbos
  01:10:48 - 01:11:00 - Maarten Poorter
  01:11:06 - 01:12:07 - Monique Bankras-van der Klein
  01:12:08 - 01:12:16 - Maarten Poorter
  01:12:23 - 01:12:37 - Fred Ruiten
  01:12:39 - 01:12:57 - Maarten Poorter
  01:12:58 - 01:14:51 - Nils Langedijk
  01:14:52 - 01:15:02 - Maarten Poorter
  01:15:10 - 01:16:28 - B. Hoejenbos
  01:16:29 - 01:16:40 - Maarten Poorter
  01:16:40 - 01:16:55 - Monique Bankras-van der Klein
  01:16:55 - 01:17:06 - Maarten Poorter
  01:23:13 - 01:23:19 - Maarten Poorter
  01:23:28 - 01:23:39 - Maarten Poorter
  01:23:43 - 01:24:23 - Monique Bankras-van der Klein
  01:24:24 - 01:24:49 - Maarten Poorter
  01:24:49 - 01:25:28 - Annelies Kloosterboer
  01:25:29 - 01:25:33 - Maarten Poorter
  01:25:39 - 01:26:09 - Joke van Ruitenbeek
  01:26:09 - 01:27:41 - Maarten Poorter
  01:27:53 - 01:27:58 - Maarten Poorter
  01:28:03 - 01:28:04 - Maarten Poorter
  01:28:06 - 01:29:22 - Maarten Poorter
 16. 8
  MOGELIJKE Motie vreemd aan de orde van de dag
 17. 9

  01:29:09 - 01:29:22 - Maarten Poorter