Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Raadsvergadering

dinsdag 24 mei 2022

21:45 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:09 - 00:07:13 - Peter Rehwinkel
 2. 2.a

  Besluit

  B.M.M. (Bregje) de Jong aan te wijzen als interim-griffier tot dat de vacature voor een definitieve griffier is vervuld.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022

  Unaniem besloten

  00:04:08 - 00:07:13 - Peter Rehwinkel
  00:07:20 - 00:08:06 - Peter Rehwinkel
 3. 2.b

  Besluit

  De commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit N. Hendriks (DOP), J. Visser-Bet (SDW) en R. Lute (FvD) hebben de geloofsbrieven van R. Vermeulen onderzocht en in orde bevonden.
  Besluit:
  1. Onderzoek te doen naar de geloofsbrieven van de heer R.E. Vermeulen en beslissen
  over zijn toelating tot de raad als tijdelijke vervanger van mevrouw F. Lammerts voor de
  fractie van de VVD met ingang van 24 mei 2022.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022
  Unaniem besloten
  De heer Vermeulen heeft de belofte en verklaring ten overstaan van de voorzitter afgelegd.

  Unaniem

  00:07:35 - 00:08:06 - Peter Rehwinkel
  00:08:08 - 00:08:35 - Niek Hendriks
  00:08:35 - 00:09:04 - Peter Rehwinkel
  00:09:07 - 00:10:17 - Peter Rehwinkel
  00:10:28 - 00:10:58 - Peter Rehwinkel
 4. 2.c

  Besluit

  De gemeenteraad besluit, conform artikel 11 RvO raad Dijk en Waard de volgende persoon te benoemen tot fractievertegenwoordiger namens de fractie van de VVD: de heer J.A. Hofman.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022
  Unaniem besloten
  De heer Hofman heeft de belofte en verklaring ten overstaan van de voorzitter afgelegd.

  Unaniem

  00:10:31 - 00:10:58 - Peter Rehwinkel
  00:10:59 - 00:12:22 - Peter Rehwinkel
 5. 3

  00:12:17 - 00:12:22 - Peter Rehwinkel
  00:12:33 - 00:14:24 - Peter Rehwinkel
 6. 4

  00:14:00 - 00:14:24 - Peter Rehwinkel
  00:14:31 - 00:14:42 - Peter Rehwinkel
  00:14:42 - 00:15:58 - Carmen Bosscher
  00:15:58 - 00:15:59 - Carmen Bosscher
  00:15:59 - 00:16:01 - Peter Rehwinkel
  00:16:01 - 00:17:30 - Peter Rehwinkel
  00:17:30 - 00:18:42 - Carmen Bosscher
  00:18:42 - 00:19:33 - Peter Rehwinkel
 7. 6

 8. 7

  00:20:24 - 00:20:46 - Peter Rehwinkel
  00:20:46 - 00:20:47 - Carmen Bosscher
  00:20:47 - 00:20:57 - Carmen Bosscher
  00:20:57 - 00:21:32 - Peter Rehwinkel
  00:21:32 - 00:21:33 - Peter Rehwinkel
  00:21:33 - 00:21:34 - Carmen Bosscher
  00:21:34 - 00:23:05 - Peter Rehwinkel
 9. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), College van B&W (1), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Besluit:
  De navolgende verordeningen in te trekken:
  a. Verordening op het onderzoeksrecht van de raad Heerhugowaard
  b. Verordening op het onderzoeksrecht raad van de gemeente Langedijk
  c. Verordening op het burgerinitiatief Heerhugowaard
  d. Verordening Burgerinitiatief Langedijk
  e. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Heerhugowaard
  f. Verordening Evaluatiegesprekken burgemeester en raad gemeente Langedijk 2009
  g. Verordening op de rekenkamerfunctie Heerhugowaard 2017
  h. Verordening op de rekenkamerfunctie gemeente Langedijk 2013
  i. Verordening op het raadsconvent Heerhugowaard
  j. Verordening commissie Sociaal Domein 2015-2018 Langedijk
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022

  Unaniem besloten

  00:22:11 - 00:23:05 - Peter Rehwinkel
 10. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), College van B&W (1), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. De bedragen van de uitgaven van de fracties in 2021 die uit de bijdrage voor
   fractieondersteuning bekostigd zijn, zoals aangegeven in de in het voorstel opgenomen
  tabel 1, vast te stellen;
  2. De in tabel 1 vermelde te verrekenen bedragen vast te stellen.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022

  Unaniem besloten

  00:22:13 - 00:23:05 - Peter Rehwinkel
 11. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), College van B&W (1), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. De aangepaste tekst van de gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie
  Alkmaar en omstreken (GR VVI) vast te stellen.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022

  Unaniem besloten

  00:22:19 - 00:23:05 - Peter Rehwinkel
 12. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), College van B&W (1), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  De fracties DOP en LDW doen een stemverklaring.
  Besluit:
  ▪ Het Masterplan fase 2, inclusief beeldkwaliteitsplan, vast te stellen;
  ▪ Het college opdracht te geven om voor het plein (Raadhuisplein/straat) nog een nadere
  studie te verrichten met de gebiedsvisie en het beeldkwaliteitsplan als basis om het plan voor
  het plein verder in te vullen.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022

  Unaniem besloten

  00:22:38 - 00:23:05 - Peter Rehwinkel
  00:23:05 - 00:23:06 - Daniëlle Barhorst
  00:23:06 - 00:23:11 - Daniëlle Barhorst
  00:23:13 - 00:23:25 - Peter Rehwinkel
  00:23:34 - 00:23:35 - Monique Bankras-van der Klein
  00:23:35 - 00:23:37 - Peter Rehwinkel
  00:23:37 - 00:23:56 - Monique Bankras-van der Klein
  00:23:57 - 00:23:59 - Peter Rehwinkel
  00:23:59 - 00:24:04 - Lea van der Zee
  00:24:04 - 00:24:25 - Lea van der Zee
  00:24:25 - 00:25:00 - Peter Rehwinkel
 13. 9

  00:24:36 - 00:25:00 - Peter Rehwinkel
  00:25:00 - 00:25:06 - Annelies Kloosterboer
  00:25:06 - 00:25:33 - Annelies Kloosterboer
  00:25:33 - 00:25:38 - Peter Rehwinkel
  00:25:39 - 00:25:53 - Fred Ruiten
  00:25:54 - 00:27:02 - Peter Rehwinkel
 14. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), College van B&W (1), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Stemverklaringen worden gedaan door de fracties LDW en ChristenUnie.
  Besluit:
  Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwbouw van IKC
  St. Pancras van € 1.802.000,-.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022

  Unaniem besloten

 15. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), College van B&W (1), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. Een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de directe
  continuering va de uitvoering van de benodigde werkzaamheden van het projectplan
  Pagina 4
  opgesteld in het kader van het Gebiedsakkoord Alton (2019), te dekken uit de reserve,
  ‘projecten leefomgeving en voorzieningen’;
  2. Een investeringskrediet van € 760.000,- beschikbaar te stellen voor de korte termijn
  maatregelen van het Verkeerplan Alton en de kapitaallasten ter grootte van € 28.000
  voor de komende dertig jaar structureel in de meerjarenbegroting te verwerken.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022

  Unaniem besloten

 16. 10

  Besluit

  10a Motie "Compensatie energietoeslag voor huishoudens tot inkomensgrens 130%
  bijstandsnorm (FvD)
  Voor de motie stemde FVD
  Tegen de motie stemden de andere fracties
  De motie is verworpen.


  10 b Motie "Duidelijk beleid voor kringloopwinkels en circulaire ambachtscentra"
  (D66)
  Na een aanpassing luidt het voorgesteld besluit:
  Verzoekt het college:
  1. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 met een beleid komt rondom
  circulaire ambachtscentra en kringloopwinkels en dit in samenspraak te doen
  met de stakeholders.
  De raad heeft unaniem met de motie ingestemd.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd A FvD - energiecompensatie
  Motie vreemd B D66 2022-05-24 Duidelijk beleid voor kringloopwinkels en circulaire ambachtscentra
  00:26:43 - 00:27:02 - Peter Rehwinkel
  00:27:02 - 00:27:04 - Naïma Ajouaau
  00:27:04 - 00:27:38 - Naïma Ajouaau
  00:27:39 - 00:27:45 - Peter Rehwinkel
  00:27:48 - 00:28:09 - Fred Ruiten
  00:28:11 - 00:28:14 - Peter Rehwinkel
  00:28:20 - 00:28:52 - Daniëlle Barhorst
  00:28:52 - 00:28:53 - Peter Rehwinkel
  00:28:53 - 00:29:26 - Peter Rehwinkel
  00:29:39 - 00:34:43 - Sebastian Visser
  00:34:44 - 00:34:47 - Peter Rehwinkel
  00:34:52 - 00:35:36 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:35:36 - 00:35:38 - Peter Rehwinkel
  00:35:38 - 00:36:05 - Sebastian Visser
  00:36:05 - 00:36:06 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:36:06 - 00:36:07 - Peter Rehwinkel
  00:36:07 - 00:37:24 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:37:24 - 00:37:26 - Peter Rehwinkel
  00:37:26 - 00:37:56 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:37:56 - 00:38:00 - Peter Rehwinkel
  00:38:00 - 00:38:39 - Sebastian Visser
  00:38:39 - 00:39:14 - Sebastian Visser
  00:39:14 - 00:39:26 - Peter Rehwinkel
  00:39:26 - 00:39:30 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:39:30 - 00:39:37 - Peter Rehwinkel
  00:39:37 - 00:39:45 - Peter Rehwinkel
  00:39:45 - 00:39:49 - Floris de Boer
  00:39:49 - 00:40:04 - Floris de Boer
  00:40:06 - 00:40:08 - Sebastian Visser
  00:40:08 - 00:40:09 - Peter Rehwinkel
  00:40:09 - 00:40:46 - Sebastian Visser
  00:40:46 - 00:40:47 - Peter Rehwinkel
  00:40:47 - 00:41:00 - Peter Rehwinkel
  00:41:05 - 00:44:51 - Falco Hoekstra
  00:44:51 - 00:45:01 - Peter Rehwinkel
  00:45:01 - 00:45:06 - Sebastian Visser
  00:45:06 - 00:45:47 - Sebastian Visser
  00:45:47 - 00:45:48 - Peter Rehwinkel
  00:45:48 - 00:46:07 - Falco Hoekstra
  00:46:07 - 00:46:08 - Sebastian Visser
  00:46:08 - 00:46:16 - Falco Hoekstra
  00:46:16 - 00:46:18 - Peter Rehwinkel
  00:46:18 - 00:46:24 - Peter Rehwinkel
  00:46:24 - 00:46:25 - Sebastian Visser
  00:46:25 - 00:46:54 - Sebastian Visser
  00:46:54 - 00:46:57 - Peter Rehwinkel
  00:46:57 - 00:46:58 - Peter Rehwinkel
  00:47:00 - 00:48:00 - Falco Hoekstra
  00:48:00 - 00:48:08 - Peter Rehwinkel
  00:48:08 - 00:48:09 - Peter Rehwinkel
  00:48:09 - 00:49:01 - Jasper John
  00:49:02 - 00:49:44 - Falco Hoekstra
  00:49:44 - 00:49:45 - Peter Rehwinkel
  00:49:45 - 00:49:57 - Peter Rehwinkel
  00:49:57 - 00:50:02 - Fred Ruiten
  00:50:02 - 00:50:03 - Fred Ruiten
  00:50:03 - 00:50:10 - Peter Rehwinkel
  00:50:10 - 00:51:50 - Fred Ruiten
  00:51:50 - 00:51:56 - Peter Rehwinkel
  00:51:56 - 00:52:08 - Peter Rehwinkel
  00:52:09 - 00:52:10 - Fred Ruiten
  00:52:11 - 00:52:22 - Sebastian Visser
  00:52:22 - 00:52:27 - Peter Rehwinkel
  00:52:27 - 00:52:32 - Peter Rehwinkel
  01:09:34 - 01:09:53 - Peter Rehwinkel
  01:09:55 - 01:10:18 - Sebastian Visser
  01:10:18 - 01:10:41 - Peter Rehwinkel
  01:10:41 - 01:11:10 - Sebastian Visser
  01:11:10 - 01:11:18 - Peter Rehwinkel
  01:11:18 - 01:11:28 - Peter Rehwinkel
  01:11:29 - 01:13:00 - Falco Hoekstra
  01:13:00 - 01:13:01 - Peter Rehwinkel
  01:13:01 - 01:13:06 - Peter Rehwinkel
  01:13:06 - 01:13:44 - Sebastian Visser
  01:13:44 - 01:13:45 - Sebastian Visser
  01:13:45 - 01:13:55 - Peter Rehwinkel
  01:13:55 - 01:14:02 - Peter Rehwinkel
  01:14:02 - 01:14:03 - Sebastian Visser
  01:14:03 - 01:15:01 - Peter Rehwinkel
 17. 11

  01:14:31 - 01:15:01 - Peter Rehwinkel