Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 29 maart 2022

21:45 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel
Toelichting

Raadszaal

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Dhr. Groot en dhr. Bakkum zijn afwezig.
  Het  college informeert de raad iedere twee weken schriftelijk over de voortgang waar het de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne betreft.

  Toezeggingen

  Titel
  Bespreeknotitie minimabeleid
  00:00:15 - 00:00:16 - Peter Rehwinkel
  00:00:28 - 00:03:39 - Peter Rehwinkel
 2. 2

  Motie 1 wordt ingetrokken. Staande de vergadering doet wethouder Rep namelijk de toezegging dat er in juni 2022 een bespreeknotitie ligt die de raad kan benutten bij het voeren van een integrale discussie over het minimabeleid.
  Motie 3 wordt eerst behandeld op een motietafel op 12 april a.s.
  Motie 2 wordt in stemming gebracht bij agendapunt 8.
  Beslissing Wob-verzoek gaat als debatstuk naar 7c. Er is namelijk een amendement ingediend.
  Op verzoek van dhr. Kramer wordt de Nota activabeleid een bespreekstuk. Dat wordt dan 7d.
  Gewijzigde agenda wodt vastgsteld.

  00:03:04 - 00:03:39 - Peter Rehwinkel
  00:03:39 - 00:04:14 - Soledad van Eijk
  00:04:14 - 00:04:15 - Soledad van Eijk
  00:04:15 - 00:04:17 - Peter Rehwinkel
  00:04:25 - 00:05:11 - Gerard Rep
  00:05:12 - 00:05:18 - Peter Rehwinkel
  00:05:18 - 00:05:24 - Soledad van Eijk
  00:05:24 - 00:06:06 - Soledad van Eijk
  00:06:06 - 00:07:07 - Peter Rehwinkel
  00:07:09 - 00:07:24 - Jan Kramer
  00:07:24 - 00:07:43 - Peter Rehwinkel
  00:07:43 - 00:07:44 - Jan Kramer
  00:07:44 - 00:07:51 - Peter Rehwinkel
  00:07:56 - 00:07:59 - Peter Rehwinkel
  00:08:01 - 00:08:11 - Floris de Boer
  00:08:12 - 00:08:24 - Peter Rehwinkel
  00:08:25 - 00:08:26 - Peter Rehwinkel
  00:08:29 - 00:08:39 - Femke Lammerts-Dekker
  00:08:39 - 00:09:25 - Peter Rehwinkel
  00:09:25 - 00:09:37 - Peter Rehwinkel
  00:09:40 - 00:09:49 - Soledad van Eijk
  00:09:49 - 00:11:34 - Peter Rehwinkel
 3. 3

  Geen vragen.

  00:10:15 - 00:11:34 - Peter Rehwinkel
 4. 6

  00:11:11 - 00:11:34 - Peter Rehwinkel
 5. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (2)

  Besluit

  1. de aanbevelingen van de Rekenkamer te onderschrijven;
  2. het college te verzoeken:
   a. visie en uitvoeringsplan deel te laten uitmaken van een uit te werken organisatieplan;
   b. te zorgen voor een zichtbare vertaling van die visie in de producten van de P&C-cyclus;
   c. het werken met data een onderdeel van de opleidings- en ontwikkelmogelijkheden van
   de gemeentelijke werknemers te laten zijn;
  3. over één jaar van het college de stand van zaken te verwachten met betrekking tot de
   uitvoering van de aanbevelingen.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2022

  Unaniem
  Dhr. Hendriks (DOP) legt een stemverklaring af.

  00:11:26 - 00:11:34 - Peter Rehwinkel
  00:11:41 - 00:12:11 - Niek Hendriks
  00:12:11 - 00:12:12 - Peter Rehwinkel
  00:12:12 - 00:13:23 - Peter Rehwinkel
 6. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (2)

  Besluit

  1. De Archiefverordening Dijk en Waard 2022 vast te stellen.
  2. De Archiefverordeningen Heerhugowaard en Langedijk 2019 in te trekken.


  Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2022

  Unaniem

  00:12:54 - 00:13:23 - Peter Rehwinkel
 7. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (2)

  Besluit

  besluit:
  1. De gedragscode voor de burgemeester van Dijk en Waard vast te stellen;
  2. De gedragscode voor de wethouders van Dijk en Waard vast te stellen
  3. De gedragscode voor de burgemeester Heerhugowaard in te trekken
  4. De gedragscode voor de wethouders Heerhugowaard in te trekken
  5. De gedragscode voor burgemeester en wethouders van Langedijk in te trekken
  6. De regeling meldpunt integriteit Langedijk voor zover dat de gemeenteraad betreft in te
  trekken.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2022

  Unaniem

  00:12:56 - 00:13:23 - Peter Rehwinkel
 8. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (2)

  Besluit

  1. de aangegeven conclusies en aanbevelingen te verwerken in het inwerkprogramma voor de
  raad van Dijk en Waard.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2022

  Unaniem

  00:12:58 - 00:13:23 - Peter Rehwinkel
 9. 6.e

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (2)
  tegen
  Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (1)

  Besluit

  1. de nota activabeleid Gemeente Dijk en Waard 2022 vast te stellen
  waaronder de volgende drie uitgangspunten:
  - Voor alle investeringen wordt de lineaire afschrijvingsmethode toegepast;
  - de afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in bijlage I van de nota;;
  - de activeringsgrens vast te stellen op € 15.000.
  2. in te stemmen met het dekken van de verwachte incidentele afschrijvingen van ca.€ 6,5
  mln. uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.
  3. de financiële effecten op te nemen in de najaarsrapportage 2022 en de meerjarenraming
  2023-2026.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2022

  Aangenomen
  34 stemmen voor
  1 stem tegen van dhr Kramer
  Dhr. Kramer legt een stemverklaring af.

  00:27:09 - 00:27:10 - Peter Rehwinkel
  00:27:21 - 00:32:42 - Jan Kramer
  00:32:43 - 00:32:51 - Peter Rehwinkel
  00:32:54 - 00:33:13 - Fred Ruiten
  00:33:14 - 00:33:18 - Peter Rehwinkel
  00:33:25 - 00:34:28 - B. Hoejenbos
  00:34:29 - 00:34:40 - Peter Rehwinkel
  00:34:45 - 00:36:08 - Falco Hoekstra
  00:36:08 - 00:36:14 - Peter Rehwinkel
  00:36:23 - 00:37:08 - Jan Kramer
  00:37:09 - 00:38:36 - Peter Rehwinkel
 10. 7

  00:13:03 - 00:13:23 - Peter Rehwinkel
 11. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (2)

  Besluit

  1. De Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard vast te stellen.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2022

  Unaniem
  Stemverklaringen van dhr. Naarden(GL) en mw. van 't Schip (DOP)

  00:13:05 - 00:13:23 - Peter Rehwinkel
  00:13:33 - 00:13:56 - Quincy Naarden
  00:13:56 - 00:14:00 - Peter Rehwinkel
  00:14:04 - 00:14:20 - Véronique Wanst
  00:14:20 - 00:14:32 - Peter Rehwinkel
  00:14:32 - 00:14:33 - Véronique Wanst
  00:14:33 - 00:14:37 - Peter Rehwinkel
  00:14:37 - 00:14:50 - Peter Rehwinkel
  00:14:50 - 00:14:56 - Peter Rehwinkel
  00:15:01 - 00:15:04 - Annette Groot
  00:15:08 - 00:15:17 - Peter Rehwinkel
  00:15:18 - 00:15:39 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:15:43 - 00:15:57 - Fred Ruiten
  00:15:58 - 00:16:49 - Peter Rehwinkel
  00:16:53 - 00:17:03 - Fred Ruiten
 12. 7.b

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (2)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  1.1 het bestemmingsplan Deimoslaan 1-5 Heerhugowaard ongewijzigd vast te stellen
  overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met
  identificatiecode NL.IMRO.1980.BP02DEIMOSLAAN15-VA01;
  1.2 op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen
  exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins worden verhaald;
  1.3 te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt
  van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie
  (BGT) met datum: 8 december 2020;
  1.4 Tot gelijktijdige bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan Deimoslaan
  1-5 Heerhugowaard, de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere waarde
  Wet geluidhinder, conform het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 28 juni 2018
  ex artikel 3.30 van de Wro, middels de website www.officiëlebekendmakingen.nl en het
  Heerhugowaards Stadnieuws en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op
  de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2022

  Aangenomen
  Voor 28: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, ADW
  Tegen 7: GL, PvdA, CU
  Stemverklaringen: dhr. Ruiten(CU), dhr. Koopman(FvD), mw. Barhorst(GL), mw Feenstra(PvdA), dhr. de Boer(LDW), dhr. John(CDA), dhr. Hoejenbos(VVD) en dhr. van der Starre

  00:16:57 - 00:17:03 - Fred Ruiten
  00:17:03 - 00:17:04 - Peter Rehwinkel
  00:17:04 - 00:17:36 - Fred Ruiten
  00:17:36 - 00:17:44 - Peter Rehwinkel
  00:17:51 - 00:18:32 - Dennis Koopman
  00:18:32 - 00:18:33 - Peter Rehwinkel
  00:18:42 - 00:19:38 - Petra Feenstra
  00:19:40 - 00:19:56 - Peter Rehwinkel
  00:19:59 - 00:20:20 - Floris de Boer
  00:20:26 - 00:20:53 - Jasper John
  00:20:57 - 00:21:26 - Jan van der Starre
  00:21:26 - 00:21:27 - Peter Rehwinkel
  00:21:36 - 00:22:52 - B. Hoejenbos
  00:22:52 - 00:22:53 - Peter Rehwinkel
  00:22:53 - 00:23:00 - Peter Rehwinkel
  00:23:05 - 00:23:15 - Daniëlle Barhorst
  00:23:15 - 00:23:25 - Peter Rehwinkel
  00:23:25 - 00:23:40 - Daniëlle Barhorst
  00:23:40 - 00:23:41 - Peter Rehwinkel
  00:23:41 - 00:24:51 - Peter Rehwinkel
  00:25:03 - 00:26:05 - Niek Hendriks
 13. 7.c

  Verzoek aan de griffie om de toekomstige wijze van afdoening te agenderen voor een discussietafel aan de hand van een notitie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (2)

  Besluit

  besluit met inachtneming van Amendement A

  1. Het WOB-verzoek in te willigen conform bijgevoegde beslissing.
   Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2022

  Unaniem

  Amendementen

  Titel
  Beslissing WOB-verzoek
  00:25:16 - 00:26:05 - Niek Hendriks
  00:26:05 - 00:26:08 - Peter Rehwinkel
  00:26:08 - 00:27:10 - Peter Rehwinkel
 14. 8

  Onder voorbehoud uitkomst discussietafel
  Motie 1: Minimabeleid op 130%(ingetrokken)
  Motie 2: jeugdzorg
  Motie 3: compensatie energie/toeslag huishoudens (niet ingediend)

  Besluit

  Motie jeugdzorg verworpen
  Voor 7: GL, PvdA en CDA
  Tegen 28: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CU.
  Stemverklaringen van: mw van der Zee(LDW), mw. de Nijs(DOP), mw. Bosscher(FvD), dhr. Mandersloot(SDW)

  00:37:57 - 00:38:36 - Peter Rehwinkel
  00:38:39 - 00:38:47 - Soledad van Eijk
  00:38:47 - 00:38:48 - Peter Rehwinkel
  00:38:48 - 00:38:51 - Peter Rehwinkel
  00:38:51 - 00:38:52 - Fred Ruiten
  00:38:52 - 00:38:55 - Peter Rehwinkel
  00:38:55 - 00:38:58 - Lea van der Zee
  00:38:58 - 00:39:36 - Lea van der Zee
  00:39:36 - 00:39:37 - Peter Rehwinkel
  00:39:37 - 00:39:39 - Peter Rehwinkel
  00:39:40 - 00:40:03 - Francis de Nijs - van Marle
  00:40:03 - 00:40:04 - Peter Rehwinkel
  00:40:05 - 00:40:45 - Carmen Bosscher
  00:40:45 - 00:40:46 - Peter Rehwinkel
  00:40:47 - 00:40:51 - Carmen Bosscher
  00:40:51 - 00:41:00 - Willem Jan Mandersloot
  00:41:00 - 00:41:01 - Peter Rehwinkel
  00:41:01 - 00:42:08 - Peter Rehwinkel
 15. 9

  De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.

  00:41:43 - 00:42:08 - Peter Rehwinkel