Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 10 mei 2022

21:45 - 23:00

Locatie
Raadszaal (G0-01 Parelhof)
Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel

Uitzending

Agendapunten

00:00:10 - 00:00:12 - Jasper Nieuwenhuizen
00:03:01 - 00:04:02 - Peter Rehwinkel
00:04:02 - 00:04:24 - Joke Ruitenbeek - Schonewille
00:04:24 - 00:05:18 - Peter Rehwinkel
00:06:51 - 00:07:06 - Petra Feenstra
00:07:06 - 00:07:07 - Peter Rehwinkel
00:10:57 - 00:11:33 - Soledad van Eijk
00:11:34 - 00:11:53 - Peter Rehwinkel
00:12:01 - 00:12:02 - Lea van der Zee
00:12:35 - 00:12:40 - Rob Lute
00:12:40 - 00:12:41 - Peter Rehwinkel
00:12:50 - 00:13:05 - Femke Lammerts-Dekker
00:13:06 - 00:13:07 - Peter Rehwinkel
00:13:07 - 00:13:14 - Willem Jan Mandersloot
00:13:16 - 00:13:17 - Peter Rehwinkel
00:13:17 - 00:13:18 - Willem Jan Mandersloot
00:13:18 - 00:13:18 - Peter Rehwinkel
00:13:19 - 00:13:31 - Monique Bankras-van der Klein
00:13:32 - 00:13:33 - Peter Rehwinkel
00:13:33 - 00:13:38 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
00:13:42 - 00:13:58 - Naïma Ajouaau
00:13:58 - 00:14:00 - Peter Rehwinkel
00:14:04 - 00:14:10 - Jasper John
00:14:13 - 00:14:35 - Peter Rehwinkel
00:14:42 - 00:14:45 - Milo Poland
00:14:45 - 00:14:46 - Peter Rehwinkel
00:15:29 - 00:17:07 - Jasper John
00:17:07 - 00:17:09 - Peter Rehwinkel
00:17:29 - 00:19:28 - Gerard Rep
00:19:28 - 00:19:29 - Peter Rehwinkel
00:20:06 - 00:20:42 - Joke Ruitenbeek - Schonewille
00:20:42 - 00:20:46 - Peter Rehwinkel
00:20:55 - 00:20:56 - Daniëlle Barhorst
00:20:56 - 00:20:57 - Peter Rehwinkel
00:20:57 - 00:21:19 - Daniëlle Barhorst
00:21:21 - 00:22:32 - Peter Rehwinkel
00:22:43 - 00:23:13 - Kees Tesselaar
00:23:14 - 00:23:15 - Peter Rehwinkel
00:25:29 - 00:26:11 - Quincy Naarden
00:26:13 - 00:26:13 - Peter Rehwinkel
00:26:20 - 00:26:50 - Joke Ruitenbeek - Schonewille
00:26:51 - 00:26:51 - Peter Rehwinkel
00:27:05 - 00:27:16 - Quincy Naarden
00:27:18 - 00:27:26 - Peter Rehwinkel
00:27:26 - 00:27:37 - B. Hoejenbos
00:28:01 - 00:28:01 - Peter Rehwinkel
00:30:12 - 00:31:11 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
00:31:44 - 00:31:48 - Peter Rehwinkel
00:31:55 - 00:34:35 - Ronald Vennik
00:34:35 - 00:34:37 - Peter Rehwinkel
00:34:56 - 00:36:31 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
00:36:31 - 00:36:34 - Peter Rehwinkel

Besluit

GL dient stelt voor Centrumwaard over twee weken te agenderen.
Ordevoorstel wordt aangenomen.
Voor: LDW, GL, D66, FvD(2), PvdA, CDA(1)

Bijlagen

Besluit

SDW vraagt om reactie op brief
Volgens GL gaat het om andere vragen, doch wil een afschrift van de antwoorden.

Het voorstel wordt nog toegevoegd

Besluit

besluit:
Raadslid W. Boer (VVD) te benoemen tot tafel-voorzitter van de Politieke Avonden.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022

Besluit

1. het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met
de 6e
 wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
(GR RHCA), overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022

Besluit

1. Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 250.000,- ter beschikking te stellen voor de
gebiedsontwikkeling van Westpoort-De Scheg;
2. Het bedrag van dit voorbereidingskrediet te verwerken in de op te stellen grondexploitatie
voor Westpoort.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022

Het voorstel wordt nog toegevoegd

Besluit

besluit:
kennis te nemen van het ontslagverzoek van de heer R. Vennik per 1 juni 2022 en te constateren
dat de aanwijzing door de raad tot griffier van Dijk en Waard per die datum van rechtswege
vervalt.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022