Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 10 mei 2022

21:45 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:14 - 00:00:15 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:03:05 - 00:04:06 - Peter Rehwinkel
  00:04:06 - 00:04:27 - Joke Ruitenbeek - Schonewille
  00:04:27 - 00:05:21 - Peter Rehwinkel
  00:06:40 - 00:06:52 - Peter Rehwinkel
  00:06:54 - 00:07:09 - Petra Feenstra
  00:07:09 - 00:07:10 - Peter Rehwinkel
  00:07:10 - 00:09:56 - Peter Rehwinkel
  00:10:03 - 00:11:00 - Peter Rehwinkel
  00:11:00 - 00:11:37 - Soledad van Eijk
  00:11:37 - 00:11:57 - Peter Rehwinkel
  00:11:58 - 00:11:59 - Peter Rehwinkel
  00:12:01 - 00:12:04 - Peter Rehwinkel
  00:12:04 - 00:12:06 - Lea van der Zee
  00:12:06 - 00:12:36 - Lea van der Zee
  00:12:38 - 00:12:43 - Rob Lute
  00:12:43 - 00:12:44 - Peter Rehwinkel
  00:12:44 - 00:12:50 - Peter Rehwinkel
  00:12:53 - 00:13:08 - Femke Lammerts-Dekker
  00:13:09 - 00:13:11 - Peter Rehwinkel
  00:13:11 - 00:13:17 - Willem Jan Mandersloot
  00:13:19 - 00:13:20 - Peter Rehwinkel
  00:13:20 - 00:13:21 - Willem Jan Mandersloot
  00:13:21 - 00:13:22 - Peter Rehwinkel
  00:13:22 - 00:13:35 - Monique Bankras-van der Klein
  00:13:35 - 00:13:36 - Peter Rehwinkel
  00:13:36 - 00:13:41 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:13:45 - 00:14:01 - Naïma Ajouaau
  00:14:02 - 00:14:03 - Peter Rehwinkel
  00:14:07 - 00:14:14 - Jasper John
  00:14:16 - 00:14:38 - Peter Rehwinkel
  00:14:41 - 00:14:45 - Peter Rehwinkel
  00:14:46 - 00:14:48 - Milo Poland
  00:14:48 - 00:14:49 - Peter Rehwinkel
  00:14:49 - 00:15:24 - Peter Rehwinkel
  00:15:33 - 00:17:10 - Jasper John
  00:17:11 - 00:17:12 - Peter Rehwinkel
  00:17:33 - 00:19:31 - Gerard Rep
  00:19:31 - 00:19:33 - Peter Rehwinkel
  00:19:33 - 00:20:05 - Peter Rehwinkel
  00:20:09 - 00:20:46 - Joke Ruitenbeek - Schonewille
  00:20:46 - 00:20:49 - Peter Rehwinkel
  00:20:49 - 00:20:52 - Peter Rehwinkel
  00:20:57 - 00:20:58 - Peter Rehwinkel
  00:20:58 - 00:21:00 - Daniëlle Barhorst
  00:21:00 - 00:21:01 - Peter Rehwinkel
  00:21:01 - 00:21:23 - Daniëlle Barhorst
  00:21:25 - 00:22:36 - Peter Rehwinkel
  00:22:47 - 00:23:17 - Kees Tesselaar
  00:23:17 - 00:23:18 - Peter Rehwinkel
  00:23:19 - 00:24:21 - Peter Rehwinkel
  00:24:27 - 00:25:29 - Peter Rehwinkel
  00:25:32 - 00:26:14 - Quincy Naarden
  00:26:16 - 00:26:17 - Peter Rehwinkel
  00:26:23 - 00:26:53 - Joke Ruitenbeek - Schonewille
  00:26:54 - 00:26:55 - Peter Rehwinkel
  00:26:56 - 00:26:59 - Peter Rehwinkel
  00:27:08 - 00:27:19 - Quincy Naarden
  00:27:21 - 00:27:29 - Peter Rehwinkel
  00:27:29 - 00:27:40 - B. Hoejenbos
  00:27:40 - 00:28:04 - B. Hoejenbos
  00:28:04 - 00:28:05 - Peter Rehwinkel
  00:28:05 - 00:28:38 - Peter Rehwinkel
  00:28:46 - 00:30:04 - Peter Rehwinkel
  00:30:16 - 00:31:14 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:31:47 - 00:31:52 - Peter Rehwinkel
  00:31:59 - 00:34:39 - Ronald Vennik
  00:34:39 - 00:34:40 - Peter Rehwinkel
  00:34:40 - 00:34:57 - Peter Rehwinkel
  00:34:59 - 00:36:34 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:36:34 - 00:36:35 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:36:35 - 00:36:37 - Peter Rehwinkel
  00:36:37 - 00:36:55 - Peter Rehwinkel
 2. 2

  Het voorstel wordt nog toegevoegd

  Besluit

  De commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de raadsleden K. Vliet-de Boer, M. Poland en P. Feenstra hebben de geloofsbrieven van M.Jungbäcker (SDW) en S. Brau (DOP) onderzocht en in orde bevonden.
  Mw. Jungbäcker en de heer Brau hebben vervolgens de belofte ten overstaan van de voorzitter afgelegd, zodat zij vanaf dat moment fractievertegenwoordigers voor de respectivelijke fracties zijn.

 3. 3

  Besluit

  GL dient stelt voor Centrumwaard over twee weken te agenderen.
  Ordevoorstel wordt aangenomen.
  Voor: LDW, GL, D66, FvD(2), PvdA, CDA(1)

 4. 4

 5. 5

 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  SDW vraagt om reactie op brief
  Volgens GL gaat het om andere vragen, doch wil een afschrift van de antwoorden.

 7. 7
  Hamerstukken
 8. 7.a

  Het voorstel wordt nog toegevoegd

  Besluit

  besluit:
  Raadslid W. Boer (VVD) te benoemen tot tafel-voorzitter van de Politieke Avonden.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022

 9. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  1. het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met
  de 6e
   wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
  (GR RHCA), overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022

 10. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  1. Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 250.000,- ter beschikking te stellen voor de
  gebiedsontwikkeling van Westpoort-De Scheg;
  2. Het bedrag van dit voorbereidingskrediet te verwerken in de op te stellen grondexploitatie
  voor Westpoort.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022

 11. 8
  Overige hamer/debatstukken afhankelijk van uitkomsten tafels
 12. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft unaniem besloten:
  1. Een krediet van € 405.000,-- beschikbaar te stellen voor de renovatie van de sluis.
  2. De kapitaallasten van de netto investering (maximaal € 14.580,-- en inclusief provinciale subsidies € 2.916,--) te dekken
      uit het reguliere onderhoudsbudget ruimte.
  3. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, in samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur,
      namelijk artikel 10 lid 2 de door het college, op grond van artikel 55 lid 1, Gemeentewet, op 15-02-2022 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
  4. De geheimhouding te laten voortduren tot en met het moment dat de aanbesteding is afgerond.

  Unaniem

 13. 8.b

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie GroenLinks (GL) (3)

  Besluit

  De raad heeft met 29 stemmen voor en 3 stemmen het volgende besloten.
  - In navolging van het raadsbesluit definitief Masterplan Havenplein BOL van de voormalige gemeente Langedijk van 16 november 2021
    de kapitaallasten van € 60.000,-- per jaar vanaf 2025 op te nemen in de begroting.
  Voor stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, PvdA, CU.
  Tegen stemde: GL

 14. 9
  MOGELIJKE Motie vreemd aan de orde van de dag
 15. 10

  Besluit

  besluit:
  kennis te nemen van het ontslagverzoek van de heer R. Vennik per 1 juni 2022 en te constateren
  dat de aanwijzing door de raad tot griffier van Dijk en Waard per die datum van rechtswege
  vervalt.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022

 16. 11
  Sluiting