Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 13 september 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M.F. (Maarten) Poorter
Toelichting

Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over
een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom op de Politieke Avond en bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    00:03:41 - 00:05:31 - Maarten Poorter
    00:06:05 - 00:06:08 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
    00:06:10 - 00:06:12 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
    00:06:14 - 00:06:16 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
    00:06:17 - 00:06:19 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
    00:06:24 - 00:06:26 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
    00:06:30 - 00:06:36 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
    00:06:43 - 00:07:18 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
    00:07:18 - 00:07:19 - A.S. Wolkorte-Flijders
    00:07:19 - 00:08:06 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
    00:08:06 - 00:08:13 - Maarten Poorter
    00:08:13 - 00:10:15 - Maarten Poorter
  2. 2

    00:08:37 - 00:10:15 - Maarten Poorter
    00:10:15 - 00:10:24 - Véronique Wanst
    00:10:24 - 00:11:19 - Véronique Wanst
    00:11:19 - 00:11:40 - Maarten Poorter
    00:11:40 - 00:11:41 - Soledad van Eijk
    00:11:41 - 00:12:11 - Soledad van Eijk
    00:12:13 - 00:12:14 - Maarten Poorter
    00:12:14 - 00:12:15 - Soledad van Eijk
    00:12:15 - 00:12:27 - Maarten Poorter
    00:12:29 - 00:12:49 - Jasper Nieuwenhuizen
    00:12:51 - 00:12:54 - Maarten Poorter
    00:12:54 - 00:12:56 - Soledad van Eijk
    00:12:56 - 00:13:07 - Soledad van Eijk
    00:13:07 - 00:13:08 - Maarten Poorter
    00:13:08 - 00:13:09 - Jasper Nieuwenhuizen
    00:13:09 - 00:13:34 - Jasper Nieuwenhuizen
    00:13:34 - 00:13:35 - Maarten Poorter
    00:13:35 - 00:13:40 - Maarten Poorter
    00:13:42 - 00:13:50 - Soledad van Eijk
    00:13:51 - 00:13:53 - Maarten Poorter
    00:13:53 - 00:13:55 - B. Hoejenbos
    00:13:55 - 00:14:11 - B. Hoejenbos
    00:14:11 - 00:14:12 - Maarten Poorter
    00:14:12 - 00:14:18 - Maarten Poorter
    00:14:18 - 00:14:22 - B. Hoejenbos
    00:14:22 - 00:15:00 - Maarten Poorter
  3. 3

    00:14:51 - 00:15:00 - Maarten Poorter
    00:15:00 - 00:15:01 - Els Nieuwland-Rijs
    00:15:01 - 00:16:02 - Els Nieuwland-Rijs
    00:16:03 - 00:16:12 - Maarten Poorter
    00:16:14 - 00:18:58 - Falco Hoekstra
    00:18:59 - 00:19:02 - Falco Hoekstra
    00:19:02 - 00:19:06 - Maarten Poorter
    00:19:06 - 00:19:26 - Maarten Poorter
    00:19:26 - 00:19:30 - Els Nieuwland-Rijs
    00:19:30 - 00:19:31 - Falco Hoekstra
    00:19:31 - 00:19:33 - Els Nieuwland-Rijs
    00:19:33 - 00:19:40 - Els Nieuwland-Rijs
    00:19:40 - 00:19:42 - Maarten Poorter
    00:19:42 - 00:19:44 - Falco Hoekstra
    00:19:44 - 00:20:39 - Falco Hoekstra
    00:20:40 - 00:20:42 - Els Nieuwland-Rijs
    00:20:42 - 00:20:57 - Els Nieuwland-Rijs
    00:20:57 - 00:21:01 - Maarten Poorter
    00:21:01 - 00:21:21 - Maarten Poorter
    00:21:36 - 00:21:58 - Carmen Bosscher
    00:21:58 - 00:22:03 - Maarten Poorter
    00:22:03 - 00:24:56 - Carmen Bosscher
    00:24:56 - 00:25:14 - Maarten Poorter
    00:25:14 - 00:26:11 - Carmen Bosscher
    00:26:11 - 00:26:12 - Maarten Poorter
    00:26:12 - 00:26:13 - Maarten Poorter
    00:26:13 - 00:26:19 - Carmen Bosscher
    00:26:19 - 00:26:20 - Maarten Poorter
    00:26:26 - 00:29:48 - Gerard Rep
    00:29:48 - 00:29:52 - Maarten Poorter
    00:29:52 - 00:31:39 - Carmen Bosscher
    00:31:39 - 00:31:43 - Maarten Poorter
    00:31:43 - 00:31:55 - Maarten Poorter
    00:31:55 - 00:32:00 - Gerard Rep
    00:32:00 - 00:32:27 - Gerard Rep
    00:32:30 - 00:32:31 - Maarten Poorter
    00:32:31 - 00:32:32 - Carmen Bosscher
    00:32:32 - 00:33:06 - Carmen Bosscher
    00:33:06 - 00:33:12 - Maarten Poorter
    00:33:12 - 00:34:44 - Maarten Poorter
  4. 5

    Bijlagen

    00:34:31 - 00:34:44 - Maarten Poorter
    00:34:44 - 00:34:48 - Petra Feenstra
    00:34:48 - 00:35:05 - Petra Feenstra
    00:35:05 - 00:37:02 - Maarten Poorter
  5. 6

    00:35:43 - 00:37:02 - Maarten Poorter
  6. 6.a

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

    Besluit

    Besluit:
    1. De Verordening naamgeving en nummering Dijk en Waard 2022 vast te stellen.
    2. De Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2013 in te trekken.
    3. De Verordening naamgeving en adressering Gemeente Langedijk 2007 in te trekken.
    Conform besloten, unaniem.

    00:35:55 - 00:37:02 - Maarten Poorter
  7. 6.b

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

    Besluit

    Besluit:
    1. Het bestemmingsplan ‘Heerhugowaard Zuid-West 2021’ gewijzigd vast te stellen
    overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, planregels, verbeelding en
    reactienota beantwoording overlegreacties met identificatiecode NL.IMRO.0398.BP203HHWZUIDWEST-VA01;
    2. Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen
    exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
    3. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 20 juli 2021;
    4. De vaststelling van het bestemmingsplan ‘Heerhugowaard Zuid-West 2021’ te publiceren in het digitale gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl), het Stadsnieuws en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen via de website
    www.ruimtelijkeplannen.nl.
    Conform besloten, unaniem

    00:36:12 - 00:37:02 - Maarten Poorter
  8. 6.c

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

    Besluit

    Besluit:
    1. het Treasurystatuut 2014 van de voormalige gemeente Heerhugowaard met
    terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in te trekken;
    2. de nota Treasurystatuut 2004 zoals laatstelijk gewijzigd in 2007 van de voormalige
    gemeente Langedijk met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in te trekken.
    Conform besloten, unaniem.

    00:36:37 - 00:37:02 - Maarten Poorter
  9. 6.d

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

    Besluit

    Besluit:
    1. De ingediende zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Benedenweg naast 143 Sint Pancras, conform het bepaalde in de reactienota, ongegrond te verklaren;
    2. Het bestemmingsplan Benedenweg naast 143, Sint Pancras gewijzigd vast te stellen, conform het bepaalde in de reactienota, overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode: NL.IMRO.1980.BPSP2012part008-va01;
    3. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen exploitatieplan op te stellen;
    4. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
    5. Met de conclusie in de toelichting bestemmingsplan paragraaf 4.10 Vormvrije m.e.r.-
    beoordeling dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.
    Conform besloten, unaniem.
    Stemverklaring: dhr. Hoejenbos (VVD).

    00:37:22 - 00:37:33 - B. Hoejenbos
    00:37:34 - 00:40:13 - Maarten Poorter
  10. 7

    00:36:47 - 00:37:02 - Maarten Poorter
    00:37:03 - 00:37:33 - B. Hoejenbos
  11. 7.a

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

    Besluit

    Besluit:
    1. Het ‘Reglement van Orde voor de Politieke Avond en Raadsvergaderingen van de gemeente Dijk en Waard 2022’ vast te stellen en op 13 september 2022 in werking te laten treden.
    2. Het ‘Reglement van orde voor de raad van Dijk en Waard 2022’, vastgesteld op 3 januari 2022, in te trekken.
    3. Dat hetgeen bepaald is in artikel 11, lid 2, van het Reglement van orde voor de raad van Dijk en Waard 2022, tijdens de huidige raadsperiode (2022-2026) geen beperkend effect heeft op die fracties die op het moment van inwerkingtreding een ruimere bezetting van fractievertegenwoordigers hebben op grond van het vorige reglement (overgangsbepaling).
    Conform besloten, unaniem.

    00:38:03 - 00:40:13 - Maarten Poorter
  12. 7.b

    Besluit

    Stemming gebeurt middels stembriefjes. De voorzitter stelt een stembureau in, bestaande uit de leden: Dhr. Corbee, mw. Visser-Bet en mw. Barhorst.
    Besluit:
    De gemeenteraad besluit de volgende persoon/personen te benoemen als uitbreiding van de bezetting van de agendacommissie:
    1. T.J. Visser-Hogeterp
    Conform besloten, unaniem.

    00:38:28 - 00:40:13 - Maarten Poorter
  13. 7.c

    Stemuitslag

    voor 91%
    tegen 9%
    voor
    Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
    tegen
    Fractie BVNL (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1)

    Besluit

    Besluit:
    1. De verordening BIZ Centrumwaard 2023-2027 vast te stellen.
    2. De verordening in werking te laten treden op het moment dat gebleken is dat er
    voldoende steun is voor de BIZ.
    Conform besloten.
    30 stemmen voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
    3 stemmen tegen: FvD

    00:38:29 - 00:40:13 - Maarten Poorter
    00:49:53 - 00:49:58 - Maarten Poorter
    00:50:35 - 00:51:42 - Maarten Poorter
    00:51:45 - 00:52:36 - Joke van Ruitenbeek
    00:52:37 - 00:52:45 - Maarten Poorter
    00:52:54 - 00:53:20 - Daniëlle Barhorst
    00:53:21 - 00:53:27 - Maarten Poorter
    00:53:32 - 00:54:07 - Nicky Stammis
    00:54:08 - 00:54:12 - Maarten Poorter
    00:54:21 - 00:54:46 - Dennis Koopman
    00:54:47 - 00:54:52 - Maarten Poorter
    00:55:01 - 00:55:38 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    00:55:39 - 00:55:47 - Maarten Poorter
    00:55:50 - 00:56:16 - Jorrit Bakkum
    00:56:16 - 00:56:17 - Maarten Poorter
    00:56:17 - 00:56:27 - Maarten Poorter
    00:56:45 - 00:57:10 - A.S. Wolkorte-Flijders
    00:57:11 - 00:57:17 - Maarten Poorter
    00:57:17 - 00:57:48 - Jorrit Bakkum
    00:57:48 - 00:57:50 - Maarten Poorter
    00:57:55 - 00:58:17 - A.S. Wolkorte-Flijders
    00:58:17 - 00:58:18 - Maarten Poorter
    00:58:18 - 01:00:00 - Maarten Poorter
  14. 7.d

    Stemuitslag

    voor 91%
    tegen 9%
    voor
    Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
    tegen
    Fractie GroenLinks (GL) (3)

    Besluit

    Dhr. Hoejenbos (VVD) neemt geen deel aan de beraadslaging en de besluitvorming.
    Besluit:
    1. de ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan Westrand in Sint Pancras, conform het bepaalde in de reactienota, deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
    2. het bestemmingsplan Westrand in Sint Pancras gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980.BPSP2012part007-va01;
    3. de ingediende zienswijzen op het exploitatieplan Westrand in Sint Pancras, conform het bepaalde in de reactienota, deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
    4. op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening het exploitatieplan Westrand in Sint Pancras vast te stellen overeenkomstig het bij dit besluit behorende Exploitatieplan Westrand in Sint Pancras met identificatiecode
    NL.IMRO.1980.BPSP2012part007EP-va01;
    5. in te stemmen om geen milieueffectrapport op te stellen.
    Conform besloten.
    29 stemmen voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, PvdA, CU, ADW
    3 stemmen tegen: GL
    Stemming over de motie ‘Westrand’ van LDW, VVD, SDW, DOP.
    29 stemmen voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, PvdA, CU, ADW
    3 stemmen tegen: GL
    De motie is aangenomen.

    Moties

    Titel
    Motie LDW - Westrand
  15. 7.e

    Stemuitslag

    voor 91%
    tegen 9%
    voor
    Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
    tegen
    Fractie BVNL (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1)

    Besluit

    Besluit:
    1. De ‘Visie Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaalpark) vast te stellen en zo als uitgangspunt te nemen voor de ruimtelijke en functionele koers van het plangebied.
    Conform besloten.
    30 stemmen voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
    3 stemmen tegen: FvD
    Er zijn 3 moties ingediend en behandeld:
    Stemming over motie 1 ‘Middelen voor Kanaalzone’ van CU
    5 stemmen voor: CDA, PvdA, CU
    28 stemmen tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, FvD, ADW
    De motie is verworpen.
    Stemming over motie 2 ‘Kanaalzone Oosterdelgebied’ van CU en D66.
    11 stemmen voor: D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
    22 stemmen tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, FvD
    De motie is verworpen.

    Moties

    Titel
    Motie CU Kanaalzone Oosterdelgebied
    Motie CU Middelen voor kanaalzone
    Motie FvD Gebrekkige participatie visie Kanaalpark
    01:18:51 - 01:19:29 - Maarten Poorter
    01:19:39 - 01:26:20 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
    01:26:22 - 01:26:27 - Maarten Poorter
    01:26:30 - 01:26:42 - Maarten Poorter
    01:26:42 - 01:26:50 - Carmen Bosscher
    01:26:50 - 01:28:20 - Carmen Bosscher
    01:28:20 - 01:28:21 - Maarten Poorter
    01:28:21 - 01:28:23 - Carmen Bosscher
    01:28:23 - 01:28:32 - Maarten Poorter
    01:28:42 - 01:28:47 - Floris de Boer
    01:28:47 - 01:28:56 - Maarten Poorter
    01:28:56 - 01:29:30 - Floris de Boer
    01:29:30 - 01:29:33 - Maarten Poorter
    01:29:33 - 01:30:48 - Floris de Boer
    01:30:48 - 01:30:54 - Maarten Poorter
    01:30:54 - 01:30:56 - Soledad van Eijk
    01:30:56 - 01:31:05 - Soledad van Eijk
    01:31:05 - 01:31:06 - Maarten Poorter
    01:31:06 - 01:31:20 - Floris de Boer
    01:31:20 - 01:31:21 - Soledad van Eijk
    01:31:21 - 01:31:27 - Floris de Boer
    01:31:27 - 01:31:29 - Maarten Poorter
    01:31:29 - 01:31:30 - Soledad van Eijk
    01:31:30 - 01:31:47 - Soledad van Eijk
    01:31:48 - 01:31:49 - Floris de Boer
    01:31:49 - 01:32:03 - Floris de Boer
    01:32:04 - 01:32:07 - Maarten Poorter
    01:32:07 - 01:32:12 - Soledad van Eijk
    01:32:12 - 01:32:40 - Soledad van Eijk
    01:32:41 - 01:32:42 - Maarten Poorter
    01:32:42 - 01:32:52 - Floris de Boer
    01:32:52 - 01:33:29 - Floris de Boer
    01:33:30 - 01:33:38 - Maarten Poorter
    01:33:44 - 01:33:46 - Maarten Poorter
    01:33:47 - 01:34:44 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:34:44 - 01:34:59 - Maarten Poorter
    01:34:59 - 01:35:00 - Milo Poland
    01:35:00 - 01:35:27 - Milo Poland
    01:35:27 - 01:35:42 - Maarten Poorter
    01:35:42 - 01:35:43 - Maarten Poorter
    01:35:43 - 01:36:38 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:36:38 - 01:36:41 - Maarten Poorter
    01:36:41 - 01:36:43 - Jasper John
    01:36:43 - 01:37:02 - Jasper John
    01:37:02 - 01:37:31 - Maarten Poorter
    01:37:31 - 01:39:25 - Carmen Bosscher
    01:39:25 - 01:39:33 - Maarten Poorter
    01:39:33 - 01:39:46 - Carmen Bosscher
    01:39:46 - 01:39:47 - Maarten Poorter
    01:39:47 - 01:40:20 - Carmen Bosscher
    01:40:20 - 01:40:25 - Maarten Poorter
    01:40:25 - 01:40:45 - Carmen Bosscher
    01:40:45 - 01:40:50 - Maarten Poorter
    01:40:50 - 01:40:55 - Carmen Bosscher
    01:40:55 - 01:40:56 - Maarten Poorter
    01:40:56 - 01:41:35 - Carmen Bosscher
    01:41:35 - 01:41:42 - Maarten Poorter
    01:41:42 - 01:41:43 - B. Hoejenbos
    01:41:43 - 01:41:44 - Carmen Bosscher
    01:41:44 - 01:42:02 - Carmen Bosscher
    01:42:02 - 01:42:11 - B. Hoejenbos
    01:42:11 - 01:42:22 - Maarten Poorter
    01:42:22 - 01:42:23 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:42:23 - 01:43:05 - B. Hoejenbos
    01:43:05 - 01:43:44 - Maarten Poorter
    01:43:44 - 01:43:47 - B. Hoejenbos
    01:43:47 - 01:44:00 - Maarten Poorter
    01:44:00 - 01:44:01 - B. Hoejenbos
    01:44:01 - 01:44:02 - Maarten Poorter
    01:44:02 - 01:44:08 - B. Hoejenbos
    01:44:08 - 01:44:16 - Maarten Poorter
    01:44:16 - 01:44:20 - Maarten Poorter
    01:44:20 - 01:45:36 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:45:36 - 01:45:48 - Maarten Poorter
    01:45:48 - 01:46:07 - Maarten Poorter
    01:46:10 - 01:47:03 - Dennis Koopman
    01:47:03 - 01:47:04 - Maarten Poorter
    01:47:04 - 01:47:13 - Maarten Poorter
    01:47:16 - 01:47:20 - Maarten Poorter
    01:47:20 - 01:47:21 - Jasper John
    01:47:21 - 01:50:38 - Jasper John
    01:50:38 - 01:50:44 - Maarten Poorter
    01:50:44 - 01:50:45 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:50:45 - 01:51:08 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:51:08 - 01:51:14 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:51:14 - 01:51:15 - Jasper John
    01:51:15 - 01:51:16 - Maarten Poorter
    01:51:16 - 01:52:13 - Jasper John
    01:52:13 - 01:52:14 - Maarten Poorter
    01:52:14 - 01:52:15 - Maarten Poorter
    01:52:15 - 01:52:25 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:52:25 - 01:52:33 - Maarten Poorter
    01:52:33 - 01:52:36 - Maarten Poorter
    01:52:36 - 01:52:38 - Jasper John
    01:52:38 - 01:53:04 - Jasper John
    01:53:04 - 01:53:10 - Maarten Poorter
    01:53:10 - 01:53:15 - Maarten Poorter
    01:53:27 - 01:55:11 - Joke van Ruitenbeek
    01:55:11 - 01:55:14 - Maarten Poorter
    01:55:14 - 01:55:15 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:55:15 - 01:55:16 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:55:16 - 01:55:26 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:55:26 - 01:55:31 - Maarten Poorter
    01:55:31 - 01:55:32 - Joke van Ruitenbeek
    01:55:32 - 01:55:41 - Joke van Ruitenbeek
    01:55:41 - 01:55:42 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:55:45 - 01:55:47 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:55:47 - 01:55:51 - Maarten Poorter
    01:55:51 - 01:55:52 - Maarten Poorter
    01:55:52 - 01:55:53 - Joke van Ruitenbeek
    01:55:53 - 01:56:25 - Joke van Ruitenbeek
    01:56:25 - 01:56:30 - Maarten Poorter
    01:56:30 - 01:56:47 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:56:48 - 01:56:49 - Joke van Ruitenbeek
    01:56:49 - 01:57:01 - Joke van Ruitenbeek
    01:57:01 - 01:57:07 - Maarten Poorter
    01:57:07 - 01:57:35 - Joke van Ruitenbeek
    01:57:35 - 01:57:36 - Maarten Poorter
    01:57:36 - 01:57:56 - Joke van Ruitenbeek
    01:57:57 - 01:57:58 - Maarten Poorter
    01:57:58 - 01:58:03 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:58:03 - 01:58:38 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
    01:58:38 - 01:58:44 - Maarten Poorter
    01:58:44 - 01:58:49 - Joke van Ruitenbeek
    01:58:49 - 01:59:02 - Joke van Ruitenbeek
    01:59:03 - 01:59:20 - Maarten Poorter
    01:59:20 - 01:59:21 - B. Hoejenbos
    01:59:21 - 02:01:07 - B. Hoejenbos
    02:01:07 - 02:01:08 - Jasper John
    02:01:08 - 02:01:10 - Maarten Poorter
    02:01:10 - 02:01:28 - Jasper John
    02:01:28 - 02:01:30 - Maarten Poorter
    02:01:30 - 02:03:14 - B. Hoejenbos
    02:03:15 - 02:03:19 - Maarten Poorter
    02:03:29 - 02:05:46 - Daniëlle Barhorst
    02:05:46 - 02:05:47 - Maarten Poorter
    02:05:47 - 02:05:59 - Maarten Poorter
    02:06:06 - 02:07:26 - Nils Langedijk
    02:07:26 - 02:07:28 - Maarten Poorter
    02:07:28 - 02:07:29 - Jasper John
    02:07:29 - 02:07:54 - Jasper John
    02:07:54 - 02:07:55 - Maarten Poorter
    02:07:55 - 02:07:56 - Maarten Poorter
    02:07:56 - 02:08:07 - Nils Langedijk
    02:08:07 - 02:08:09 - Maarten Poorter
    02:08:09 - 02:11:10 - Nils Langedijk
    02:11:10 - 02:11:11 - Maarten Poorter
    02:11:11 - 02:11:20 - Maarten Poorter
    02:11:20 - 02:11:28 - Daniëlle Barhorst
    02:11:28 - 02:12:01 - Maarten Poorter
    02:12:03 - 02:13:29 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
    02:13:30 - 02:13:33 - Maarten Poorter
    02:13:40 - 02:13:46 - Daniëlle Barhorst
    02:13:47 - 02:13:49 - Maarten Poorter
    02:13:49 - 02:13:53 - Daniëlle Barhorst
    02:13:53 - 02:14:17 - Daniëlle Barhorst
    02:14:17 - 02:14:26 - Maarten Poorter
    02:14:31 - 02:15:04 - Jasper John
    02:15:04 - 02:15:15 - Maarten Poorter
    02:15:17 - 02:15:51 - Nils Langedijk
    02:15:53 - 02:18:32 - Maarten Poorter
  16. 8

  17. 9

    02:18:12 - 02:18:32 - Maarten Poorter