Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Begroting 2023

dinsdag 8 november 2022

15:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

In de Raadszaal: fysiek

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:36 - 00:00:38 - Maarten Poorter
  00:01:40 - 00:01:42 - Maarten Poorter
  00:01:47 - 00:01:48 - Bregje de Jong
  00:01:49 - 00:01:51 - Bregje de Jong
  00:02:06 - 00:02:08 - Maarten Poorter
  00:02:28 - 00:02:34 - Bregje de Jong
  00:02:40 - 00:02:42 - Maarten Poorter
  00:02:58 - 00:03:23 - Maarten Poorter
  00:03:34 - 00:05:33 - Maarten Poorter
  00:05:49 - 00:08:13 - Joke van Ruitenbeek
  00:08:14 - 00:09:05 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:08:29 - 00:09:05 - Maarten Poorter
  00:09:05 - 00:09:06 - Jan van der Starre
  00:09:06 - 00:09:20 - Jan van der Starre
  00:09:23 - 00:09:38 - Maarten Poorter
  00:09:40 - 00:10:02 - Femke Lammerts-Dekker
  00:10:03 - 00:10:05 - Maarten Poorter
  00:10:05 - 00:10:34 - Fred Ruiten
  00:10:35 - 00:10:36 - Maarten Poorter
  00:10:36 - 00:10:37 - Kees Tesselaar
  00:10:37 - 00:11:14 - Kees Tesselaar
  00:11:14 - 00:11:15 - Maarten Poorter
  00:11:15 - 00:11:22 - Maarten Poorter
  00:11:23 - 00:11:36 - Dennis Koopman
  00:11:37 - 00:14:01 - Maarten Poorter
  00:14:02 - 00:14:43 - Dennis Koopman
  00:14:43 - 00:15:19 - Maarten Poorter
  00:15:26 - 00:15:28 - Maarten Poorter
  00:15:28 - 00:15:33 - Anja Grim
  00:15:34 - 00:15:35 - Maarten Poorter
  00:15:36 - 00:15:37 - Femke Lammerts-Dekker
  00:15:38 - 00:15:39 - Maarten Poorter
  00:15:39 - 00:15:41 - Lea van der Zee
  00:15:42 - 00:16:43 - Maarten Poorter
 3. 3

  00:16:29 - 00:16:43 - Maarten Poorter
  00:16:44 - 00:18:05 - Anja Grim
  00:18:07 - 00:18:13 - Maarten Poorter
  00:18:26 - 00:20:08 - Gerard Rep
  00:20:09 - 00:20:19 - Maarten Poorter
  00:20:23 - 00:20:31 - Femke Lammerts-Dekker
  00:20:31 - 00:20:32 - Maarten Poorter
  00:20:34 - 00:20:59 - Gerard Rep
  00:20:59 - 00:22:03 - Maarten Poorter
 4. 4

 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Groep BVNL (2)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:
  1. de profielschets voor de griffier van Dijk en Waard vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de voorgenomen planning voor de werving en selectie.

  00:21:31 - 00:22:03 - Maarten Poorter
  00:22:03 - 00:22:04 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:22:04 - 00:25:17 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:25:18 - 00:27:00 - Maarten Poorter
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Besluit

  Stemming over het geamendeerde raadsvoorstel Begroting Dijk en Waard 2023
  De raad besluit met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen:
  1. Met in achtneming van het Amendement luidende: voor het vervangen van zieke bomen, het uitbreiden en goed kunnen onderhouden van het bomenbestand € 250.000 extra beschikbaar te stellen en zo de risico’s op tekorten op dit gebied aanzienlijk te verkleinen; de begroting 2023 vast te stellen;
  2. De begrote bedragen voor de ambities uit de kadernota, voor de autonome ontwikkelingen en voor de post overige mutaties via de eerste begrotingswijziging in de betreffende taakvelden te verwerken;
  3. In afwijking van de kadernota 2023 de gebruikersbelasting van niet-woningen niet te indexeren;
  4. De reserve duurzaamheid en ventilatieverbetering schoolgebouwen in te stellen;
  5. € 750.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te storten de reserve duurzaamheid en ventilatieverbetering schoolgebouwen;
  6. € 750.000 over te hevelen uit de reserve expertisecentrum De Vaandel-Zuid naar de nieuw te vormen bestemmingsreserve duurzaamheid en ventilatieverbetering schoolgebouwen;
  7. € 725.000 te onttrekken uit de reserve beleidswensen;
  8. € 282.000 te onttrekken uit de reserve anticyclisch investeringen;
  9. € 300.000 te onttrekken uit de reserve duurzaamheid;
  10. € 21.000 te onttrekken uit de reserve bedrijfsuitvoering sociaal domein.


  Voor stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW, FvD
  Tegen stemden: BVNL

  De stemming vond plaats na de stemming over de amendementen onder agendapunt 6A.

  00:25:41 - 00:27:00 - Maarten Poorter
  00:27:03 - 00:32:12 - Anja Grim
  00:32:13 - 00:32:26 - Maarten Poorter
  00:32:31 - 00:32:46 - Willem Jan Mandersloot
  00:32:46 - 00:32:47 - Anja Grim
  00:32:47 - 00:32:49 - Maarten Poorter
  00:32:49 - 00:32:55 - Maarten Poorter
  00:32:55 - 00:33:13 - Anja Grim
  00:33:15 - 00:34:03 - Maarten Poorter
  00:34:10 - 00:34:30 - Anja Grim
  00:34:31 - 00:34:58 - Maarten Poorter
  00:35:03 - 00:41:48 - Kees Tesselaar
  00:41:48 - 00:42:12 - Maarten Poorter
  00:42:34 - 00:42:38 - Maarten Poorter
  00:42:38 - 00:42:42 - Soledad van Eijk
  00:42:42 - 00:48:45 - Soledad van Eijk
  00:48:46 - 00:48:47 - Soledad van Eijk
  00:48:47 - 00:48:49 - Maarten Poorter
  00:48:49 - 00:49:11 - Maarten Poorter
  00:49:11 - 00:49:17 - Lea van der Zee
  00:49:17 - 00:55:56 - Lea van der Zee
  00:55:56 - 00:55:57 - Maarten Poorter
  00:55:57 - 00:56:10 - Maarten Poorter
  00:56:20 - 01:02:35 - Jasper John
  01:02:36 - 01:02:55 - Maarten Poorter
  01:02:55 - 01:03:22 - Annelies Kloosterboer
  01:03:23 - 01:03:24 - Jasper John
  01:03:24 - 01:03:35 - Jasper John
  01:03:35 - 01:03:36 - Maarten Poorter
  01:03:36 - 01:03:41 - Annelies Kloosterboer
  01:03:41 - 01:03:43 - Jasper John
  01:03:43 - 01:03:49 - Maarten Poorter
  01:03:49 - 01:03:50 - Jasper John
  01:03:50 - 01:03:55 - Willem Jan Mandersloot
  01:03:55 - 01:04:15 - Willem Jan Mandersloot
  01:04:15 - 01:04:17 - Maarten Poorter
  01:04:17 - 01:04:34 - Jasper John
  01:04:34 - 01:04:35 - Maarten Poorter
  01:04:35 - 01:04:36 - Maarten Poorter
  01:04:36 - 01:04:58 - Maarten Poorter
  01:05:04 - 01:12:26 - Femke Lammerts-Dekker
  01:12:26 - 01:12:27 - Maarten Poorter
  01:12:27 - 01:12:35 - Maarten Poorter
  01:12:35 - 01:12:36 - Annelies Kloosterboer
  01:12:36 - 01:12:37 - Annelies Kloosterboer
  01:12:39 - 01:13:00 - Soledad van Eijk
  01:13:00 - 01:13:01 - Maarten Poorter
  01:13:01 - 01:13:13 - Femke Lammerts-Dekker
  01:13:13 - 01:13:14 - Femke Lammerts-Dekker
  01:13:14 - 01:13:15 - Maarten Poorter
  01:13:15 - 01:13:17 - Soledad van Eijk
  01:13:17 - 01:13:25 - Soledad van Eijk
  01:13:26 - 01:13:28 - Maarten Poorter
  01:13:29 - 01:14:03 - Sebastian Visser
  01:14:03 - 01:14:05 - Maarten Poorter
  01:14:05 - 01:14:32 - Femke Lammerts-Dekker
  01:14:32 - 01:14:33 - Maarten Poorter
  01:14:33 - 01:14:36 - Femke Lammerts-Dekker
  01:14:36 - 01:14:38 - Maarten Poorter
  01:14:38 - 01:14:43 - Sebastian Visser
  01:14:43 - 01:14:46 - Sebastian Visser
  01:14:46 - 01:15:15 - Sebastian Visser
  01:15:15 - 01:15:16 - Maarten Poorter
  01:15:16 - 01:15:17 - Femke Lammerts-Dekker
  01:15:17 - 01:15:33 - Femke Lammerts-Dekker
  01:15:33 - 01:15:34 - Maarten Poorter
  01:15:34 - 01:16:05 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:16:05 - 01:16:06 - Maarten Poorter
  01:16:06 - 01:16:35 - Femke Lammerts-Dekker
  01:16:35 - 01:16:54 - Maarten Poorter
  01:26:38 - 01:26:40 - Maarten Poorter
  01:26:43 - 01:26:48 - Maarten Poorter
  01:27:25 - 01:27:35 - Maarten Poorter
  01:28:08 - 01:28:55 - Maarten Poorter
  01:28:55 - 01:29:00 - Naïma Ajouaau
  01:29:00 - 01:34:23 - Naïma Ajouaau
  01:34:23 - 01:34:24 - Maarten Poorter
  01:34:24 - 01:34:40 - Maarten Poorter
  01:35:03 - 01:42:07 - Joke van Ruitenbeek
  01:42:07 - 01:42:15 - Maarten Poorter
  01:42:15 - 01:42:16 - Soledad van Eijk
  01:42:16 - 01:42:26 - Soledad van Eijk
  01:42:26 - 01:42:27 - Joke van Ruitenbeek
  01:42:27 - 01:42:28 - Maarten Poorter
  01:42:28 - 01:42:42 - Joke van Ruitenbeek
  01:42:42 - 01:42:44 - Maarten Poorter
  01:42:44 - 01:43:07 - Sebastian Visser
  01:43:07 - 01:43:09 - Maarten Poorter
  01:43:09 - 01:43:15 - Joke van Ruitenbeek
  01:43:15 - 01:43:26 - Maarten Poorter
  01:43:26 - 01:43:35 - Joke van Ruitenbeek
  01:43:36 - 01:51:04 - Fred Ruiten
  01:51:04 - 01:51:05 - Maarten Poorter
  01:51:05 - 01:51:19 - Maarten Poorter
  01:51:21 - 01:52:04 - Femke Lammerts-Dekker
  01:52:04 - 01:52:06 - Maarten Poorter
  01:52:06 - 01:52:57 - Fred Ruiten
  01:52:57 - 01:52:58 - Maarten Poorter
  01:52:58 - 01:53:22 - Fred Ruiten
  01:53:22 - 01:53:23 - Maarten Poorter
  01:53:23 - 01:53:24 - Femke Lammerts-Dekker
  01:53:24 - 01:53:37 - Femke Lammerts-Dekker
  01:53:37 - 01:53:38 - Maarten Poorter
  01:53:38 - 01:53:40 - Fred Ruiten
  01:53:40 - 01:54:12 - Fred Ruiten
  01:54:12 - 01:54:13 - Maarten Poorter
  01:54:13 - 01:54:16 - Fred Ruiten
  01:54:16 - 01:54:17 - Maarten Poorter
  01:54:17 - 01:54:18 - Femke Lammerts-Dekker
  01:54:18 - 01:54:24 - Femke Lammerts-Dekker
  01:54:25 - 01:54:26 - Maarten Poorter
  01:54:28 - 01:55:01 - Fred Ruiten
  01:55:01 - 01:55:02 - Maarten Poorter
  01:55:02 - 01:55:03 - Fred Ruiten
  01:55:03 - 01:55:07 - Fred Ruiten
  01:55:07 - 01:55:18 - Maarten Poorter
  01:55:18 - 01:55:25 - Maarten Poorter
  01:55:40 - 02:00:00 - Carmen Bosscher
  02:00:01 - 02:00:02 - Maarten Poorter
  02:00:02 - 02:00:07 - Carmen Bosscher
  02:00:07 - 02:00:08 - Carmen Bosscher
  02:00:08 - 02:00:38 - Soledad van Eijk
  02:00:38 - 02:00:39 - Maarten Poorter
  02:00:41 - 02:01:05 - Carmen Bosscher
  02:01:05 - 02:01:06 - Maarten Poorter
  02:01:06 - 02:01:07 - Soledad van Eijk
  02:01:07 - 02:01:30 - Soledad van Eijk
  02:01:30 - 02:01:31 - Maarten Poorter
  02:01:31 - 02:01:32 - Soledad van Eijk
  02:01:32 - 02:01:34 - Carmen Bosscher
  02:01:34 - 02:01:36 - Maarten Poorter
  02:01:36 - 02:01:50 - Carmen Bosscher
  02:01:50 - 02:01:54 - Maarten Poorter
  02:01:54 - 02:01:55 - Sebastian Visser
  02:01:55 - 02:02:11 - Sebastian Visser
  02:02:11 - 02:02:12 - Maarten Poorter
  02:02:12 - 02:02:18 - Sebastian Visser
  02:02:18 - 02:02:41 - Carmen Bosscher
  02:02:41 - 02:02:42 - Maarten Poorter
  02:02:42 - 02:02:43 - Sebastian Visser
  02:02:43 - 02:02:51 - Sebastian Visser
  02:02:51 - 02:02:52 - Carmen Bosscher
  02:02:52 - 02:02:54 - Maarten Poorter
  02:02:54 - 02:02:56 - B. Hoejenbos
  02:02:56 - 02:03:16 - B. Hoejenbos
  02:03:16 - 02:03:17 - Maarten Poorter
  02:03:17 - 02:03:20 - Maarten Poorter
  02:03:20 - 02:03:59 - Carmen Bosscher
  02:03:59 - 02:04:00 - Maarten Poorter
  02:04:00 - 02:04:04 - B. Hoejenbos
  02:04:04 - 02:04:05 - Maarten Poorter
  02:04:05 - 02:04:39 - Carmen Bosscher
  02:04:39 - 02:04:41 - Maarten Poorter
  02:04:41 - 02:04:54 - Maarten Poorter
  02:05:08 - 02:05:55 - Jan van der Starre
  02:05:55 - 02:06:13 - Maarten Poorter
  02:06:13 - 02:06:18 - Jan van der Starre
  02:06:18 - 02:06:21 - Maarten Poorter
  02:06:21 - 02:10:51 - Jan van der Starre
  02:10:51 - 02:10:56 - Maarten Poorter
  02:10:56 - 02:10:58 - Fred Ruiten
  02:10:58 - 02:11:10 - Fred Ruiten
  02:11:10 - 02:11:11 - Jan van der Starre
  02:11:11 - 02:11:13 - Maarten Poorter
  02:11:13 - 02:11:20 - Jan van der Starre
  02:11:20 - 02:11:21 - Fred Ruiten
  02:11:21 - 02:11:23 - Maarten Poorter
  02:11:23 - 02:11:24 - Jan van der Starre
  02:11:24 - 02:11:25 - Maarten Poorter
  02:11:25 - 02:11:32 - Fred Ruiten
  02:11:32 - 02:11:40 - Jan van der Starre
  02:11:40 - 02:11:42 - Maarten Poorter
  02:11:42 - 02:12:00 - Floris de Boer
  02:12:00 - 02:12:02 - Maarten Poorter
  02:12:02 - 02:12:03 - Jan van der Starre
  02:12:03 - 02:12:13 - Maarten Poorter
  02:12:13 - 02:12:20 - Jan van der Starre
  02:12:20 - 02:12:21 - Maarten Poorter
  02:12:21 - 02:12:31 - Floris de Boer
  02:12:31 - 02:12:32 - Jan van der Starre
  02:12:32 - 02:12:35 - Maarten Poorter
  02:12:35 - 02:12:38 - Jan van der Starre
  02:12:39 - 02:12:51 - Maarten Poorter
  02:13:03 - 02:14:47 - Rob Lute
  02:14:47 - 02:14:51 - Maarten Poorter
  02:14:51 - 02:15:41 - Fred Ruiten
  02:15:41 - 02:15:42 - Maarten Poorter
  02:15:42 - 02:16:35 - Rob Lute
  02:16:35 - 02:16:36 - Maarten Poorter
  02:16:36 - 02:16:37 - Maarten Poorter
  02:16:37 - 02:16:59 - Fred Ruiten
  02:17:01 - 02:17:06 - Rob Lute
  02:17:06 - 02:17:10 - Maarten Poorter
  02:17:10 - 02:17:21 - Fred Ruiten
  02:17:22 - 02:17:28 - Rob Lute
  02:17:29 - 02:17:30 - Maarten Poorter
  02:17:30 - 02:17:31 - Femke Lammerts-Dekker
  02:17:31 - 02:17:48 - Femke Lammerts-Dekker
  02:17:48 - 02:17:49 - Rob Lute
  02:17:49 - 02:17:52 - Rob Lute
  02:17:52 - 02:17:53 - Femke Lammerts-Dekker
  02:17:53 - 02:17:55 - Maarten Poorter
  02:17:57 - 02:18:19 - Soledad van Eijk
  02:18:19 - 02:18:20 - Maarten Poorter
  02:18:20 - 02:18:21 - Rob Lute
  02:18:21 - 02:18:39 - Rob Lute
  02:18:41 - 02:18:44 - Maarten Poorter
  02:18:45 - 02:19:22 - Maarten Poorter
  03:29:23 - 03:29:30 - Maarten Poorter
  03:29:43 - 03:31:14 - Maarten Poorter
  03:31:21 - 03:31:24 - Fred Ruiten
  03:31:33 - 03:31:36 - Fred Ruiten
  03:31:36 - 03:33:07 - Fred Ruiten
  03:33:07 - 03:33:24 - Maarten Poorter
  03:33:29 - 03:34:19 - Soledad van Eijk
  03:34:19 - 03:34:20 - Maarten Poorter
  03:34:20 - 03:34:26 - Maarten Poorter
  03:34:33 - 03:36:15 - Anja Grim
  03:36:15 - 03:36:20 - Maarten Poorter
  03:36:33 - 03:37:25 - Jan van der Starre
  03:37:26 - 03:37:34 - Maarten Poorter
  03:37:35 - 03:38:21 - Jorrit Bakkum
  03:38:24 - 03:38:30 - Maarten Poorter
  03:38:30 - 03:39:11 - Floris de Boer
  03:39:12 - 03:39:21 - Maarten Poorter
  03:39:34 - 03:41:14 - Carmen Bosscher
  03:41:14 - 03:41:15 - Maarten Poorter
  03:41:15 - 03:41:16 - Maarten Poorter
  03:41:16 - 03:41:17 - Carmen Bosscher
  03:41:17 - 03:41:18 - Maarten Poorter
  03:41:18 - 03:41:30 - Maarten Poorter
  03:41:34 - 03:42:46 - Jasper John
  03:42:47 - 03:43:05 - Maarten Poorter
  03:43:13 - 03:43:19 - Maarten Poorter
  03:43:19 - 03:43:34 - Soledad van Eijk
  03:43:34 - 03:45:15 - Soledad van Eijk
  03:45:16 - 03:45:35 - Maarten Poorter
  03:45:37 - 03:46:56 - Petra Feenstra
  03:46:58 - 03:47:05 - Maarten Poorter
  03:47:11 - 03:48:51 - Jasper John
  03:48:52 - 03:49:10 - Maarten Poorter
  03:49:10 - 03:49:11 - Naïma Ajouaau
  03:49:11 - 03:50:08 - Naïma Ajouaau
  03:50:09 - 03:50:20 - Maarten Poorter
  03:50:27 - 03:52:00 - Femke Lammerts-Dekker
  03:52:00 - 03:52:02 - Maarten Poorter
  03:52:02 - 03:52:12 - Maarten Poorter
  03:52:28 - 03:53:10 - Dennis Koopman
  03:53:10 - 03:53:11 - Maarten Poorter
  03:53:11 - 03:53:41 - Maarten Poorter
  03:53:41 - 03:53:44 - Fred Ruiten
  03:53:44 - 03:53:50 - Fred Ruiten
  03:53:50 - 03:53:55 - Maarten Poorter
  03:53:55 - 03:54:08 - Maarten Poorter
  03:54:08 - 03:54:11 - B. Hoejenbos
  03:54:11 - 03:54:17 - B. Hoejenbos
  03:54:17 - 03:54:24 - Maarten Poorter
  03:54:24 - 03:54:35 - Fred Ruiten
  03:54:35 - 03:55:58 - Fred Ruiten
  03:55:58 - 03:55:59 - Maarten Poorter
  03:55:59 - 03:56:21 - Maarten Poorter
  03:56:28 - 03:57:13 - B. Hoejenbos
  03:57:13 - 03:57:14 - Maarten Poorter
  03:57:14 - 03:57:37 - Maarten Poorter
  03:57:37 - 03:57:40 - Anja Grim
  03:57:40 - 03:57:48 - Anja Grim
  03:57:48 - 03:57:49 - Maarten Poorter
  03:57:49 - 03:57:51 - Anja Grim
  03:57:51 - 03:57:57 - Maarten Poorter
  03:57:57 - 03:58:05 - Anja Grim
  03:58:05 - 03:58:11 - Anja Grim
  03:58:11 - 03:58:12 - Maarten Poorter
  03:58:12 - 03:58:14 - Maarten Poorter
  03:58:14 - 03:59:29 - Maarten Poorter
  03:59:30 - 04:05:45 - Falco Hoekstra
  04:05:45 - 04:05:46 - Maarten Poorter
  04:05:46 - 04:05:48 - Maarten Poorter
  04:05:48 - 04:05:49 - Soledad van Eijk
  04:05:49 - 04:05:59 - Soledad van Eijk
  04:05:59 - 04:06:00 - Maarten Poorter
  04:06:00 - 04:08:35 - Falco Hoekstra
  04:08:35 - 04:08:37 - Maarten Poorter
  04:08:37 - 04:08:38 - Maarten Poorter
  04:08:38 - 04:09:21 - Jasper John
  04:09:21 - 04:09:22 - Maarten Poorter
  04:09:22 - 04:10:40 - Falco Hoekstra
  04:10:40 - 04:10:44 - Falco Hoekstra
  04:10:44 - 04:10:45 - Maarten Poorter
  04:10:46 - 04:11:07 - Fred Ruiten
  04:11:07 - 04:11:08 - Maarten Poorter
  04:11:10 - 04:12:41 - Falco Hoekstra
  04:12:42 - 04:12:43 - Fred Ruiten
  04:12:43 - 04:12:45 - Maarten Poorter
  04:12:45 - 04:13:25 - Fred Ruiten
  04:13:26 - 04:16:36 - Falco Hoekstra
  04:16:36 - 04:16:38 - Maarten Poorter
  04:16:38 - 04:16:39 - Maarten Poorter
  04:16:39 - 04:16:41 - Jorrit Bakkum
  04:16:41 - 04:16:48 - Jorrit Bakkum
  04:16:50 - 04:18:21 - Falco Hoekstra
  04:18:21 - 04:18:22 - Maarten Poorter
  04:18:22 - 04:18:23 - Jan van der Starre
  04:18:23 - 04:19:11 - Jan van der Starre
  04:19:11 - 04:19:14 - Maarten Poorter
  04:19:14 - 04:19:23 - Jan van der Starre
  04:19:23 - 04:19:24 - Maarten Poorter
  04:19:25 - 04:19:54 - Falco Hoekstra
  04:19:54 - 04:19:55 - Maarten Poorter
  04:19:55 - 04:19:56 - Jorrit Bakkum
  04:19:58 - 04:20:29 - Fred Ruiten
  04:20:30 - 04:20:31 - Falco Hoekstra
  04:20:31 - 04:21:22 - Falco Hoekstra
  04:21:25 - 04:21:27 - Maarten Poorter
  04:21:27 - 04:21:31 - Falco Hoekstra
  04:21:31 - 04:24:40 - Falco Hoekstra
  04:24:40 - 04:24:41 - Maarten Poorter
  04:24:41 - 04:24:42 - Maarten Poorter
  04:24:42 - 04:25:38 - Sebastian Visser
  04:25:38 - 04:25:39 - Maarten Poorter
  04:25:39 - 04:25:40 - Maarten Poorter
  04:25:40 - 04:27:06 - Falco Hoekstra
  04:27:07 - 04:27:09 - Fred Ruiten
  04:27:09 - 04:27:40 - Fred Ruiten
  04:27:40 - 04:27:41 - Maarten Poorter
  04:27:41 - 04:29:10 - Falco Hoekstra
  04:29:10 - 04:29:11 - Fred Ruiten
  04:29:11 - 04:29:36 - Fred Ruiten
  04:29:36 - 04:29:37 - Maarten Poorter
  04:29:37 - 04:29:38 - Fred Ruiten
  04:29:38 - 04:29:39 - Maarten Poorter
  04:29:39 - 04:32:58 - Falco Hoekstra
  04:32:58 - 04:32:59 - Maarten Poorter
  04:32:59 - 04:33:17 - Maarten Poorter
  04:33:22 - 04:36:12 - John Does
  04:36:12 - 04:36:15 - Maarten Poorter
  04:36:15 - 04:36:42 - Anja Grim
  04:36:42 - 04:36:43 - John Does
  04:36:43 - 04:36:58 - John Does
  04:36:59 - 04:37:00 - Anja Grim
  04:37:00 - 04:37:16 - Anja Grim
  04:37:16 - 04:37:17 - Maarten Poorter
  04:37:17 - 04:37:36 - John Does
  04:37:36 - 04:37:37 - Maarten Poorter
  04:37:37 - 04:37:39 - John Does
  04:37:39 - 04:37:44 - Maarten Poorter
  04:37:44 - 04:37:45 - Maarten Poorter
  04:37:45 - 04:38:48 - Jasper John
  04:38:48 - 04:38:52 - Maarten Poorter
  04:38:52 - 04:39:13 - Jasper John
  04:39:13 - 04:39:14 - Maarten Poorter
  04:39:14 - 04:39:49 - John Does
  04:39:49 - 04:39:51 - Maarten Poorter
  04:39:51 - 04:39:53 - Jasper John
  04:39:53 - 04:40:03 - Jasper John
  04:40:04 - 04:40:05 - Maarten Poorter
  04:40:05 - 04:40:06 - Lea van der Zee
  04:40:06 - 04:40:07 - Lea van der Zee
  04:40:07 - 04:41:18 - Lea van der Zee
  04:41:18 - 04:41:19 - Maarten Poorter
  04:41:19 - 04:41:20 - Lea van der Zee
  04:41:20 - 04:41:21 - John Does
  04:41:21 - 04:41:42 - John Does
  04:41:43 - 04:41:46 - Maarten Poorter
  04:41:46 - 04:41:47 - Kees Tesselaar
  04:41:47 - 04:42:15 - Kees Tesselaar
  04:42:15 - 04:42:16 - John Does
  04:42:16 - 04:42:48 - John Does
  04:42:51 - 04:42:52 - Maarten Poorter
  04:42:52 - 04:42:56 - Kees Tesselaar
  04:42:56 - 04:42:57 - Maarten Poorter
  04:42:57 - 04:42:58 - John Does
  04:42:58 - 04:43:55 - John Does
  04:43:56 - 04:43:59 - Maarten Poorter
  04:43:59 - 04:44:31 - Joke van Ruitenbeek
  04:44:31 - 04:44:32 - John Does
  04:44:32 - 04:44:33 - Maarten Poorter
  04:44:33 - 04:44:44 - John Does
  04:44:44 - 04:44:48 - Maarten Poorter
  04:44:48 - 04:46:17 - John Does
  04:46:17 - 04:46:20 - Maarten Poorter
  04:46:20 - 04:46:23 - Maarten Poorter
  04:46:23 - 04:47:17 - Jasper John
  04:47:17 - 04:47:18 - Maarten Poorter
  04:47:18 - 04:48:31 - John Does
  04:48:31 - 04:48:32 - Maarten Poorter
  04:48:32 - 04:48:34 - Jasper John
  04:48:34 - 04:48:43 - Jasper John
  04:48:44 - 04:49:00 - John Does
  04:49:00 - 04:49:02 - Maarten Poorter
  04:49:02 - 04:49:57 - John Does
  04:49:57 - 04:49:59 - Maarten Poorter
  04:49:59 - 04:50:00 - Soledad van Eijk
  04:50:00 - 04:50:06 - Soledad van Eijk
  04:50:06 - 04:50:11 - John Does
  04:50:11 - 04:52:21 - John Does
  04:52:21 - 04:52:25 - Maarten Poorter
  04:52:25 - 04:52:27 - John Does
  04:52:27 - 04:52:29 - Soledad van Eijk
  04:52:29 - 04:52:49 - Soledad van Eijk
  04:52:49 - 04:52:50 - John Does
  04:52:50 - 04:53:24 - John Does
  04:53:24 - 04:53:25 - Maarten Poorter
  04:53:25 - 04:53:29 - Fred Ruiten
  04:53:29 - 04:54:05 - Fred Ruiten
  04:54:05 - 04:54:06 - Maarten Poorter
  04:54:06 - 04:54:09 - Fred Ruiten
  04:54:09 - 04:54:17 - John Does
  04:54:17 - 04:54:43 - Maarten Poorter
  04:54:44 - 05:03:03 - Nils Langedijk
  05:03:03 - 05:03:04 - Maarten Poorter
  05:03:04 - 05:03:05 - Fred Ruiten
  05:03:05 - 05:03:46 - Fred Ruiten
  05:03:46 - 05:03:47 - Maarten Poorter
  05:03:48 - 05:05:19 - Nils Langedijk
  05:05:19 - 05:05:21 - Maarten Poorter
  05:05:22 - 05:06:07 - Milo Poland
  05:06:07 - 05:06:21 - Maarten Poorter
  05:06:21 - 05:06:22 - Maarten Poorter
  05:06:24 - 05:07:40 - Nils Langedijk
  05:07:40 - 05:07:41 - Maarten Poorter
  05:07:41 - 05:07:50 - Maarten Poorter
  05:08:01 - 05:09:42 - Annette Groot
  05:09:42 - 05:09:43 - Maarten Poorter
  05:09:43 - 05:09:44 - Annette Groot
  05:09:44 - 05:09:55 - Fred Ruiten
  05:09:55 - 05:09:59 - Maarten Poorter
  05:09:59 - 05:10:40 - Annette Groot
  05:10:40 - 05:10:41 - Maarten Poorter
  05:10:41 - 05:10:42 - Annette Groot
  05:10:42 - 05:11:05 - Fred Ruiten
  05:11:05 - 05:11:07 - Fred Ruiten
  05:11:07 - 05:11:17 - Maarten Poorter
  05:11:17 - 05:11:18 - Maarten Poorter
  05:11:18 - 05:12:11 - Annette Groot
  05:12:11 - 05:12:14 - Maarten Poorter
  05:12:14 - 05:12:15 - Annette Groot
  05:12:15 - 05:12:28 - B. Hoejenbos
  05:12:28 - 05:12:29 - Maarten Poorter
  05:12:29 - 05:12:35 - Annette Groot
  05:12:35 - 05:12:36 - B. Hoejenbos
  05:12:36 - 05:12:38 - Maarten Poorter
  05:12:38 - 05:13:11 - B. Hoejenbos
  05:13:11 - 05:13:12 - Maarten Poorter
  05:13:12 - 05:13:38 - Annette Groot
  05:13:38 - 05:13:39 - Maarten Poorter
  05:13:39 - 05:13:40 - B. Hoejenbos
  05:13:40 - 05:13:41 - Maarten Poorter
  05:13:41 - 05:13:50 - B. Hoejenbos
  05:13:50 - 05:13:51 - Annette Groot
  05:13:51 - 05:13:55 - B. Hoejenbos
  05:13:55 - 05:14:05 - Maarten Poorter
  05:14:05 - 05:14:38 - B. Hoejenbos
  05:14:38 - 05:14:57 - Maarten Poorter
  05:14:57 - 05:14:58 - Annette Groot
  05:14:58 - 05:15:09 - Maarten Poorter
  05:15:09 - 05:15:20 - Annette Groot
  05:15:20 - 05:15:21 - Maarten Poorter
  05:15:21 - 05:15:54 - Maarten Poorter
  05:15:54 - 05:20:37 - René Schoemaker
  05:20:37 - 05:20:38 - Maarten Poorter
  05:20:38 - 05:20:40 - Naïma Ajouaau
  05:20:40 - 05:20:47 - Naïma Ajouaau
  05:20:47 - 05:20:48 - Maarten Poorter
  05:20:48 - 05:20:49 - Naïma Ajouaau
  05:20:49 - 05:20:50 - Maarten Poorter
  05:20:50 - 05:22:15 - René Schoemaker
  05:22:15 - 05:22:17 - Maarten Poorter
  05:22:17 - 05:22:18 - René Schoemaker
  05:22:18 - 05:22:27 - Soledad van Eijk
  05:22:27 - 05:22:29 - Maarten Poorter
  05:22:29 - 05:22:39 - René Schoemaker
  05:22:39 - 05:22:44 - Maarten Poorter
  05:22:44 - 05:22:47 - Soledad van Eijk
  05:22:47 - 05:22:50 - Maarten Poorter
  05:22:50 - 05:24:17 - René Schoemaker
  05:24:17 - 05:24:20 - Maarten Poorter
  05:24:20 - 05:24:21 - René Schoemaker
  05:24:21 - 05:24:28 - Dennis Koopman
  05:24:28 - 05:24:29 - Maarten Poorter
  05:24:29 - 05:24:32 - Dennis Koopman
  05:24:32 - 05:24:41 - René Schoemaker
  05:24:41 - 05:25:04 - Maarten Poorter
  05:25:04 - 05:25:47 - René Schoemaker
  05:25:47 - 05:25:48 - Maarten Poorter
  05:25:48 - 05:25:49 - Jasper John
  05:25:49 - 05:25:55 - Jasper John
  05:25:55 - 05:25:56 - René Schoemaker
  05:25:56 - 05:25:59 - Maarten Poorter
  05:25:59 - 05:26:08 - René Schoemaker
  05:26:08 - 05:26:12 - Maarten Poorter
  05:26:12 - 05:26:44 - Soledad van Eijk
  05:26:44 - 05:27:10 - René Schoemaker
  05:27:10 - 05:27:11 - Soledad van Eijk
  05:27:11 - 05:27:12 - Maarten Poorter
  05:27:12 - 05:27:30 - Soledad van Eijk
  05:27:30 - 05:27:31 - Maarten Poorter
  05:27:31 - 05:27:32 - Maarten Poorter
  05:27:32 - 05:27:40 - René Schoemaker
  05:27:40 - 05:27:42 - Maarten Poorter
  05:27:42 - 05:27:44 - Joke van Ruitenbeek
  05:27:44 - 05:27:52 - Joke van Ruitenbeek
  05:27:52 - 05:27:55 - René Schoemaker
  05:27:55 - 05:27:56 - Maarten Poorter
  05:27:56 - 05:28:32 - Floris de Boer
  05:28:32 - 05:28:33 - Maarten Poorter
  05:28:33 - 05:28:34 - Floris de Boer
  05:28:34 - 05:28:38 - Maarten Poorter
  05:28:38 - 05:29:01 - René Schoemaker
  05:29:01 - 05:29:06 - Maarten Poorter
  05:29:06 - 05:29:11 - Floris de Boer
  05:29:11 - 05:29:14 - Maarten Poorter
  05:29:14 - 05:29:45 - René Schoemaker
  05:29:45 - 05:29:47 - René Schoemaker
  05:29:47 - 05:29:56 - Maarten Poorter
  05:29:56 - 05:30:56 - René Schoemaker
  05:30:56 - 05:30:58 - Maarten Poorter
  05:30:58 - 05:31:05 - Maarten Poorter
  05:31:18 - 05:33:19 - Gerard Rep
  05:33:19 - 05:33:21 - Maarten Poorter
  05:33:21 - 05:33:29 - Jasper John
  05:33:29 - 05:34:08 - Gerard Rep
  05:34:08 - 05:34:09 - Maarten Poorter
  05:34:09 - 05:34:12 - Gerard Rep
  05:34:12 - 05:34:13 - Joke van Ruitenbeek
  05:34:13 - 05:34:34 - Fred Ruiten
  05:34:34 - 05:34:49 - Fred Ruiten
  05:34:49 - 05:34:50 - Maarten Poorter
  05:34:52 - 05:35:37 - Gerard Rep
  05:35:37 - 05:35:38 - Maarten Poorter
  05:35:38 - 05:36:37 - Gerard Rep
  05:36:37 - 05:36:40 - Maarten Poorter
  05:36:40 - 05:36:48 - Maarten Poorter
  05:36:56 - 05:36:57 - Maarten Poorter
  05:37:11 - 05:37:14 - Fred Ruiten
  05:37:14 - 05:37:16 - Maarten Poorter
  05:37:16 - 05:37:19 - Fred Ruiten
  05:37:19 - 05:40:58 - Maarten Poorter
  05:41:00 - 05:41:06 - Fred Ruiten
  05:41:06 - 05:41:16 - Karin van der Vliet
  05:41:16 - 05:41:22 - Karin van der Vliet
  05:41:22 - 05:42:30 - Maarten Poorter
  05:42:30 - 05:42:32 - Fred Ruiten
  05:42:32 - 05:42:33 - Maarten Poorter
  05:42:33 - 05:42:35 - Fred Ruiten
  05:42:35 - 05:42:44 - Karin van der Vliet
  05:42:45 - 05:42:47 - Maarten Poorter
  05:42:47 - 05:42:58 - Fred Ruiten
  05:42:58 - 05:43:01 - Maarten Poorter
  05:43:01 - 05:43:02 - Karin van der Vliet
  05:43:02 - 05:43:04 - Karin van der Vliet
  05:43:04 - 05:43:05 - Fred Ruiten
  05:43:05 - 05:43:07 - Maarten Poorter
  05:43:07 - 05:43:17 - Karin van der Vliet
  05:43:17 - 05:43:18 - Maarten Poorter
  05:43:18 - 05:43:26 - Fred Ruiten
  05:43:26 - 05:45:27 - Maarten Poorter
  05:45:32 - 05:45:39 - Fred Ruiten
  05:45:39 - 05:45:41 - Maarten Poorter
  05:45:41 - 05:45:43 - Fred Ruiten
  05:45:52 - 05:46:04 - Maarten Poorter
  05:59:17 - 05:59:23 - Maarten Poorter
  06:03:20 - 06:03:58 - Maarten Poorter
  06:04:00 - 06:04:35 - Jan van der Starre
  06:04:35 - 06:04:41 - Maarten Poorter
  06:04:41 - 06:04:56 - Femke Lammerts-Dekker
  06:04:56 - 06:05:38 - Maarten Poorter
  06:05:38 - 06:07:01 - Anja Grim
  06:07:01 - 06:07:02 - Maarten Poorter
  06:07:02 - 06:07:05 - Maarten Poorter
  06:07:05 - 06:07:06 - Milo Poland
  06:07:06 - 06:08:17 - Milo Poland
  06:08:18 - 06:08:25 - Maarten Poorter
  06:08:26 - 06:11:07 - Sebastian Visser
  06:11:08 - 06:11:11 - Maarten Poorter
  06:11:12 - 06:11:55 - Femke Lammerts-Dekker
  06:11:55 - 06:11:57 - Maarten Poorter
  06:11:57 - 06:11:59 - Sebastian Visser
  06:11:59 - 06:12:00 - Maarten Poorter
  06:12:00 - 06:12:01 - Sebastian Visser
  06:12:01 - 06:12:35 - Sebastian Visser
  06:12:36 - 06:12:45 - Maarten Poorter
  06:12:57 - 06:13:56 - Kees Tesselaar
  06:13:56 - 06:13:58 - Maarten Poorter
  06:13:58 - 06:13:59 - Soledad van Eijk
  06:13:59 - 06:14:26 - Soledad van Eijk
  06:14:26 - 06:14:27 - Maarten Poorter
  06:14:27 - 06:14:28 - Maarten Poorter
  06:14:28 - 06:14:36 - Kees Tesselaar
  06:14:36 - 06:14:37 - Maarten Poorter
  06:14:37 - 06:14:40 - Kees Tesselaar
  06:14:40 - 06:14:42 - Maarten Poorter
  06:14:42 - 06:15:27 - Kees Tesselaar
  06:15:27 - 06:15:30 - Maarten Poorter
  06:15:30 - 06:15:47 - Soledad van Eijk
  06:15:47 - 06:15:48 - Maarten Poorter
  06:15:48 - 06:15:49 - Maarten Poorter
  06:15:49 - 06:16:15 - Kees Tesselaar
  06:16:15 - 06:16:16 - Maarten Poorter
  06:16:16 - 06:16:24 - Soledad van Eijk
  06:16:24 - 06:16:39 - Soledad van Eijk
  06:16:39 - 06:16:40 - Maarten Poorter
  06:16:40 - 06:17:12 - Kees Tesselaar
  06:17:12 - 06:17:13 - Soledad van Eijk
  06:17:13 - 06:17:41 - Soledad van Eijk
  06:17:41 - 06:17:42 - Kees Tesselaar
  06:17:42 - 06:17:44 - Soledad van Eijk
  06:17:44 - 06:17:45 - Maarten Poorter
  06:17:45 - 06:17:51 - Kees Tesselaar
  06:17:51 - 06:17:57 - Maarten Poorter
  06:17:57 - 06:18:53 - Kees Tesselaar
  06:18:53 - 06:18:54 - Maarten Poorter
  06:18:54 - 06:18:55 - Kees Tesselaar
  06:18:55 - 06:19:09 - Jasper John
  06:19:09 - 06:19:10 - Maarten Poorter
  06:19:10 - 06:19:12 - Jasper John
  06:19:12 - 06:19:14 - Maarten Poorter
  06:19:14 - 06:19:48 - Kees Tesselaar
  06:19:48 - 06:19:51 - Maarten Poorter
  06:19:51 - 06:20:21 - Jasper John
  06:20:21 - 06:20:22 - Maarten Poorter
  06:20:22 - 06:20:50 - Kees Tesselaar
  06:20:50 - 06:20:51 - Jasper John
  06:20:51 - 06:20:54 - Maarten Poorter
  06:20:54 - 06:21:06 - Jasper John
  06:21:06 - 06:21:07 - Kees Tesselaar
  06:21:07 - 06:21:14 - Kees Tesselaar
  06:21:14 - 06:21:16 - Maarten Poorter
  06:21:16 - 06:21:47 - Kees Tesselaar
  06:21:47 - 06:21:48 - Maarten Poorter
  06:21:48 - 06:21:51 - Kees Tesselaar
  06:21:51 - 06:21:52 - Fred Ruiten
  06:21:52 - 06:21:54 - Maarten Poorter
  06:21:54 - 06:22:23 - Fred Ruiten
  06:22:23 - 06:22:24 - Maarten Poorter
  06:22:24 - 06:22:57 - Kees Tesselaar
  06:22:57 - 06:23:05 - Maarten Poorter
  06:23:05 - 06:23:24 - Kees Tesselaar
  06:23:24 - 06:23:27 - Maarten Poorter
  06:23:27 - 06:24:21 - Jorrit Bakkum
  06:24:21 - 06:25:12 - Maarten Poorter
  06:25:12 - 06:25:28 - Kees Tesselaar
  06:25:28 - 06:25:43 - Maarten Poorter
  06:25:43 - 06:27:50 - Kees Tesselaar
  06:27:50 - 06:27:52 - Maarten Poorter
  06:27:52 - 06:27:54 - Maarten Poorter
  06:28:04 - 06:29:31 - Soledad van Eijk
  06:29:31 - 06:29:38 - Maarten Poorter
  06:29:38 - 06:30:46 - Soledad van Eijk
  06:30:46 - 06:30:53 - Maarten Poorter
  06:30:56 - 06:33:09 - Floris de Boer
  06:33:09 - 06:33:11 - Maarten Poorter
  06:33:11 - 06:33:12 - Maarten Poorter
  06:33:12 - 06:33:17 - Soledad van Eijk
  06:33:17 - 06:33:22 - Maarten Poorter
  06:33:22 - 06:33:42 - Joke van Ruitenbeek
  06:33:42 - 06:33:43 - Maarten Poorter
  06:33:43 - 06:33:45 - Maarten Poorter
  06:33:45 - 06:34:00 - Floris de Boer
  06:34:00 - 06:34:05 - Maarten Poorter
  06:34:12 - 06:34:53 - Lea van der Zee
  06:34:53 - 06:34:55 - Maarten Poorter
  06:34:55 - 06:34:56 - Lea van der Zee
  06:34:56 - 06:35:07 - Soledad van Eijk
  06:35:07 - 06:35:08 - Lea van der Zee
  06:35:08 - 06:35:09 - Maarten Poorter
  06:35:09 - 06:35:45 - Lea van der Zee
  06:35:45 - 06:35:46 - Maarten Poorter
  06:35:46 - 06:35:48 - Soledad van Eijk
  06:35:48 - 06:36:03 - Soledad van Eijk
  06:36:03 - 06:36:06 - Lea van der Zee
  06:36:06 - 06:36:07 - Maarten Poorter
  06:36:07 - 06:36:08 - Jasper John
  06:36:08 - 06:36:34 - Jasper John
  06:36:34 - 06:36:43 - Maarten Poorter
  06:36:43 - 06:38:16 - Lea van der Zee
  06:38:16 - 06:38:18 - Maarten Poorter
  06:38:18 - 06:38:19 - Naïma Ajouaau
  06:38:19 - 06:38:27 - Naïma Ajouaau
  06:38:27 - 06:38:29 - Lea van der Zee
  06:38:29 - 06:38:30 - Maarten Poorter
  06:38:30 - 06:38:34 - Lea van der Zee
  06:38:34 - 06:39:20 - Maarten Poorter
  06:39:20 - 06:39:50 - Lea van der Zee
  06:39:50 - 06:39:52 - Maarten Poorter
  06:39:52 - 06:39:55 - Maarten Poorter
  06:40:07 - 06:44:32 - Jasper John
  06:44:33 - 06:44:38 - Maarten Poorter
  06:44:46 - 06:45:45 - Femke Lammerts-Dekker
  06:45:50 - 06:46:11 - Femke Lammerts-Dekker
  06:46:11 - 06:46:22 - Maarten Poorter
  06:46:36 - 06:48:03 - Naïma Ajouaau
  06:48:03 - 06:48:05 - Maarten Poorter
  06:48:05 - 06:48:23 - Jorrit Bakkum
  06:48:23 - 06:48:24 - Naïma Ajouaau
  06:48:24 - 06:48:50 - Maarten Poorter
  06:48:50 - 06:49:20 - Naïma Ajouaau
  06:49:21 - 06:49:24 - Maarten Poorter
  06:49:27 - 06:50:23 - Petra Feenstra
  06:50:23 - 06:50:28 - Maarten Poorter
  06:50:41 - 06:51:59 - Joke van Ruitenbeek
  06:51:59 - 06:52:02 - Maarten Poorter
  06:52:02 - 06:52:03 - Joke van Ruitenbeek
  06:52:03 - 06:52:13 - Jasper John
  06:52:13 - 06:52:14 - Joke van Ruitenbeek
  06:52:19 - 06:52:20 - Joke van Ruitenbeek
  06:52:20 - 06:56:54 - Joke van Ruitenbeek
  06:56:54 - 06:56:59 - Maarten Poorter
  06:56:59 - 06:57:00 - Joke van Ruitenbeek
  06:57:00 - 06:57:13 - Soledad van Eijk
  06:57:13 - 06:57:14 - Maarten Poorter
  06:57:14 - 06:57:15 - Soledad van Eijk
  06:57:15 - 06:57:25 - Joke van Ruitenbeek
  06:57:25 - 06:57:29 - Maarten Poorter
  06:57:29 - 06:57:39 - Soledad van Eijk
  06:57:39 - 06:57:40 - Maarten Poorter
  06:57:40 - 06:57:47 - Joke van Ruitenbeek
  06:57:47 - 06:58:03 - Maarten Poorter
  06:58:03 - 06:58:04 - Fred Ruiten
  06:58:04 - 07:00:28 - Fred Ruiten
  07:00:28 - 07:00:31 - Maarten Poorter
  07:00:31 - 07:00:33 - Fred Ruiten
  07:00:33 - 07:00:54 - Joke van Ruitenbeek
  07:00:54 - 07:00:59 - Joke van Ruitenbeek
  07:00:59 - 07:01:02 - Maarten Poorter
  07:01:02 - 07:01:14 - Joke van Ruitenbeek
  07:01:14 - 07:01:16 - Joke van Ruitenbeek
  07:01:16 - 07:01:17 - Maarten Poorter
  07:01:17 - 07:01:22 - Maarten Poorter
  07:01:22 - 07:03:32 - Fred Ruiten
  07:03:32 - 07:03:35 - Maarten Poorter
  07:03:35 - 07:04:04 - Lea van der Zee
  07:04:04 - 07:04:05 - Fred Ruiten
  07:04:05 - 07:04:08 - Maarten Poorter
  07:04:08 - 07:04:22 - Fred Ruiten
  07:04:22 - 07:04:23 - Maarten Poorter
  07:04:23 - 07:04:45 - Fred Ruiten
  07:04:45 - 07:04:51 - Maarten Poorter
  07:05:10 - 07:06:14 - Carmen Bosscher
  07:06:14 - 07:06:15 - Maarten Poorter
  07:06:15 - 07:06:20 - Maarten Poorter
  07:06:20 - 07:06:21 - Carmen Bosscher
  07:06:21 - 07:06:34 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  07:06:34 - 07:06:35 - Carmen Bosscher
  07:06:35 - 07:06:36 - Maarten Poorter
  07:06:36 - 07:07:21 - Carmen Bosscher
  07:07:21 - 07:07:22 - Maarten Poorter
  07:07:22 - 07:07:24 - Carmen Bosscher
  07:07:24 - 07:08:13 - Soledad van Eijk
  07:08:13 - 07:08:14 - Carmen Bosscher
  07:08:14 - 07:08:17 - Maarten Poorter
  07:08:17 - 07:08:29 - Carmen Bosscher
  07:08:29 - 07:08:30 - Maarten Poorter
  07:08:30 - 07:08:47 - Carmen Bosscher
  07:08:47 - 07:08:49 - Maarten Poorter
  07:08:49 - 07:08:50 - Carmen Bosscher
  07:08:50 - 07:08:51 - Milo Poland
  07:08:51 - 07:08:58 - Maarten Poorter
  07:08:58 - 07:09:22 - Milo Poland
  07:09:22 - 07:09:55 - Carmen Bosscher
  07:09:55 - 07:09:58 - Maarten Poorter
  07:09:58 - 07:10:12 - Carmen Bosscher
  07:10:12 - 07:10:15 - Maarten Poorter
  07:10:15 - 07:10:17 - Carmen Bosscher
  07:10:17 - 07:10:24 - Jorrit Bakkum
  07:10:24 - 07:10:25 - Maarten Poorter
  07:10:25 - 07:10:54 - Jorrit Bakkum
  07:10:54 - 07:10:58 - Maarten Poorter
  07:10:58 - 07:11:23 - Carmen Bosscher
  07:11:23 - 07:11:25 - Maarten Poorter
  07:11:25 - 07:11:27 - Carmen Bosscher
  07:11:27 - 07:11:29 - Maarten Poorter
  07:11:43 - 07:12:58 - Jan van der Starre
  07:12:58 - 07:13:01 - Maarten Poorter
  07:13:01 - 07:13:02 - Rob Lute
  07:13:02 - 07:13:24 - Rob Lute
  07:13:24 - 07:13:26 - Maarten Poorter
  07:13:26 - 07:13:53 - Jan van der Starre
  07:13:53 - 07:13:56 - Maarten Poorter
  07:13:56 - 07:13:57 - Maarten Poorter
  07:13:57 - 07:14:14 - Rob Lute
  07:14:14 - 07:14:15 - Maarten Poorter
  07:14:15 - 07:14:32 - Rob Lute
  07:14:32 - 07:14:33 - Maarten Poorter
  07:14:33 - 07:14:41 - Rob Lute
  07:14:41 - 07:14:42 - Maarten Poorter
  07:14:42 - 07:14:47 - Maarten Poorter
  07:14:47 - 07:14:57 - Rob Lute
  07:14:57 - 07:15:09 - Maarten Poorter
  07:15:16 - 07:15:27 - Rob Lute
  07:15:27 - 07:15:33 - Maarten Poorter
  07:15:33 - 07:16:17 - Rob Lute
  07:16:17 - 07:16:18 - Maarten Poorter
  07:16:18 - 07:17:21 - Maarten Poorter
  07:17:22 - 07:17:40 - John Does
  07:17:40 - 07:17:45 - Maarten Poorter
  07:17:45 - 07:17:47 - John Does
  07:17:47 - 07:17:48 - Maarten Poorter
  07:17:48 - 07:18:06 - John Does
  07:18:07 - 07:18:08 - Maarten Poorter
  07:18:08 - 07:18:22 - Soledad van Eijk
  07:18:22 - 07:18:29 - John Does
  07:18:30 - 07:18:54 - Maarten Poorter
  07:41:32 - 07:41:40 - Maarten Poorter
  07:42:14 - 07:42:38 - Maarten Poorter
  07:42:38 - 07:43:00 - Femke Lammerts-Dekker
  07:43:10 - 07:43:25 - Maarten Poorter
  07:50:30 - 07:50:40 - Maarten Poorter
  07:50:50 - 07:53:30 - Maarten Poorter
  07:53:30 - 07:53:31 - Soledad van Eijk
  07:53:31 - 07:53:46 - Soledad van Eijk
  07:53:53 - 07:53:55 - Maarten Poorter
  07:53:56 - 07:54:14 - Femke Lammerts-Dekker
  07:54:15 - 07:57:13 - Maarten Poorter
  07:57:13 - 07:57:14 - Monique Bankras-van der Klein
  07:57:14 - 07:57:50 - Monique Bankras-van der Klein
  07:57:50 - 08:03:48 - Maarten Poorter
  08:03:48 - 08:03:49 - Sebastian Visser
  08:03:49 - 08:04:04 - Sebastian Visser
  08:04:05 - 08:07:05 - Maarten Poorter
 7. 6.A

  Besluit

  Amendement A – Amendement voor een groen en gezond Dijk en Waard
  Indiener: Dhr. Ruiten (CU)
  Mede-indieners: D66, GL, CDA, PvdA


  Amendement A is met 20 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen.
  Voor stemden: VVD, D66, GL, CDA, PvdA, CU, BVNL, ADW, FvD, ADW
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW


  Besluit:

  1. voor het vervangen van zieke bomen, het uitbreiden en goed kunnen onderhouden van het bomenbestand € 250.000 extra beschikbaar te stellen en zo de risico’s op tekorten op dit gebied aanzienlijk te verkleinen.

  Amendement B – Kostendekking nieuw minimabeleid
  Indiener: Mw. Van Eijk (GL)
  Mede-indieners: D66, CDA, PvdA, CU


  Amendement B is met 12 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, CDA, PvdA, CU
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, BVNL, ADW, FvD


  Amendement C – OZB Ingroeitraject
  Indiener: Dhr. Ruiten (CU)


  Amendement C is met 17 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, CDA, FvD, ADW, CU, PvdA, BVNL en lid Hoejenbos.
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW en de leden Lammerts, Stammis en Wanst.
  De fracties GroenLinks en VVD legden een stemverklaring af.

  Amendementen

  Titel
  A - GL-D66-PvdA-CU-CDA Amendement voor een groen dijk en waard
  B - GL-D66-PvdA-CU-CDA Amendement Minimabeleid begroting 2023
  C - CU - Amendement ingroeitraject OZB
 8. 6.B

  Besluit

  M01 - Motie Vroegsignalering loont!
  Indiener: Mw. Grim (D66)
  Mede-indieners: GL, CDA, PvdA, CU


  Motie 01 is met 14 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW, FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, BVNL
  De fractie DOP legde een stemverklaring af.


  M02 - Motie campergelden
  Motie 02 is door de indiener, dhr. Van der Starre, ingetrokken.


  M03 - Motie liggeld
  Motie 03 is door de indiener, dhr. Van der Starre, ingetrokken.


  M04 - Motie separate beslispunten
  Indiener: Dhr. Bakkum (LDW)
  Mede-indieners: DOP, VVD, SDW


  Motie 04 is met algemene stemmen (36) aangenomen.


  De raad verzoekt het college:
  Om bij alle stukken, waarbij onttrekking worden gedaan vanuit reserves, aparte
  beslispunten te hanteren of één beslispunt waarbij een overzichtelijke opsomming
  is toegevoegd.


  M05 - Motie Jongerenraad 2023
  Indiener: Dhr. De Boer (LDW)
  Mede-indieners: DOP, VVD


  Motie 05 is met algemene stemmen (36) aangenomen.


  De raad
  draagt het college op

  • Een onderzoek te starten samen met de overgebleven jongeren van de jongerenraad Dijk en Waard hoe de gemeente Dijk en Waard duurzaam, innovatief en structureel een jongerenraad voor jongeren woonachtig in Dijk en Waard kan vormen en gemotiveerd kan houden. en daarbij rekening te houden met een bezetting volgens de principes van inclusie, alle leeftijdslagen en alle scholen binnen en buiten Dijk en Waard.
  • Hierbij ook te onderzoeken hoeveel geld vrijgemaakt moet worden door de gemeenteraad om deze doelstelling te bewerkstelligen
   vraagt de griffie
  • Om een vaste commissie of werkgroep te vormen met daarin raadsleden, ambtenaren en een collegelid welke periodiek overleg voert met de jongerenraad en deze commissie of werkgroep mee te nemen in het onderzoek van het college.

  M06 - Motie Geneesmiddelentekorten dijk en waard
  Indiener: Mw. Bosscher (BVNL)
  Mede-indiener: FvD


  Motie 06 is met 15 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD, SDW, PvdA, CU, BVNL, ADW, FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, D66, GL, CDA


  M07 - Motie Hoogste tijd om de Vork op te knappen
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Mede-indieners: D66, GL, PvdA, CU


  Motie 07 is met 16 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, CDA, PvdA, CU, BVNL, ADW, FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW


  M08 - Motie Duurzaam Onderwijs
  Indiener: Mw. Van Eijk (GL)
  Mede-indieners: D66, CDA, PvdA, CU


  Motie 08 is met 16 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD, D66, GL, CDA, PvdA, CU,
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, BVNL, ADW, FvD


  M09 - Motie meedoenpas
  Indiener: Mw. Feenstra (PvdA)
  Mede-indieners: GL, PvdA, CU


  Motie 09 is met 8 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: GL, PvdA, CU, FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, CDA, BVNL, ADW


  M10 - Motie Volkshuisvesting vraagt om visie en financiële middelen
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Mede-indieners: D66, GL, PvdA, CU


  Motie 10 is met 14 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW, FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, BVNL


  M11 - Motie isolatie aanpak dijk en waard
  Indiener: Mw. Ajouaau (PvdA)
  Mede-indieners: D66, GL, CDA, CU


  Motie 11 is met 13 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, CDA, PvdA, CU, FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, BVNL, ADW


  M12 - Motie Steunfonds ondernemers en verenigingen
  Indiener: Mw. Lammerts (VVD)
  Mede-indieners: DOP, SDW


  Motie 12 is met algemene stemmen (36) aangenomen.


  De raad draagt het College op:

  • Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een lokaal fonds in te stellen voor ondernemers en verenigingen om hen te ondersteunen met het betalen van de hoge energielasten.
  • De raad zo snel mogelijk maar uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 te informeren over uitkomsten van dit onderzoek.

  M13 - Motie Betere dienstverlening
  Indiener: Mw. Lammerts (VVD)
  Mede-indieners: DOP, LDW, SDW


  Motie 13 is met algemene stemmen (36) aangenomen.
  De fractie D66 legde een stemverklaring af.


  De raad draagt het College op:

  • de raad te informeren over de visie en het integrale plan van aanpak van dienstverlening (zowel digitaal als het fysieke loket);
  • ons te informeren over de stand van zaken m.b.t. de app van Dijk en Waard;
  • dit te presenteren voor de voorjaarsnota.

  M14 - Motie Aanpak verkeerhotspots Dijk en Waard
  De motie is door de indiener, mw. Lammerts, ingetrokken.


  M15 - Motie Detailhandel binnen Dijk en Waard de ruimte te blijven bieden
  Indiener: Dhr. Koopman (BVNL)


  Motie 15 is met 13 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, PvdA, CU, BVNL, FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, CDA, ADW


  M16 - Motie Lobby voor kernenergie
  Indiener: Dhr. Hoejenbos (VVD)
  Mede-indieners: BVNL, FvD


  Motie 16 is met 8 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD, BVNL, ADW, FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU

  Moties

  Titel
  Motie 01 2022-11-08 Vroegsignalering loont!
  Motie 04 2022-11-08 Separate beslispunten
  Motie 05 2022-11-08 Jongerenraad 2023
  Motie 06 2022-11-08 Geneesmiddelentekorten Dijk en Waard
  Motie 07 2022-11-08 Hoogste tijd om de Vork op te knappen
  Motie 08 2022-11-08 Duurzaam onderwijs
  Motie 09 2022-11-08 Meedoenpas
  Motie 10 2022-11-08 Volkshuisvesting vraagt om visie en financiële middelen
  Motie 11 2022-11-08 Isolatie aanpak Dijk en Waard
  Motie 12 2022-11-08 Steunfonds ondernemers
  Motie 13 2022-11-08 Betere dienstverlening
  Motie 15 2022-11-08 Detailhandel binnen Dijk en Waard de ruimte blijven bieden
  Motie 16 2022-11-08 Lobby voor kernenergie
 9. 7

  Besluit

  Indiener dhr. Ruiten (CU).
  De motie ‘Dijk en Waard: een warme gemeente!’ is met 12 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, CDA, PvdA, CU
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, BVNL, ADW, FvD

  De raad besluit om de motie ‘Duurzame bekers voor koffie en thee’ in de eerstvolgende raadsvergadering te behandelen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd CU - Dijk en Waard een warme gemeente
  08:06:13 - 08:07:05 - Maarten Poorter
  08:07:10 - 08:08:07 - Fred Ruiten
  08:08:09 - 08:08:15 - Maarten Poorter
  08:08:15 - 08:08:42 - Jan van der Starre
  08:08:44 - 08:08:45 - Maarten Poorter
  08:08:45 - 08:09:17 - Fred Ruiten
  08:09:18 - 08:09:19 - Maarten Poorter
  08:09:20 - 08:09:54 - Floris de Boer
  08:09:55 - 08:09:56 - Maarten Poorter
  08:09:58 - 08:10:30 - Fred Ruiten
  08:10:31 - 08:10:35 - Maarten Poorter
  08:10:35 - 08:10:48 - Monique Bankras-van der Klein
  08:10:48 - 08:10:49 - Maarten Poorter
  08:10:49 - 08:10:50 - Fred Ruiten
  08:10:50 - 08:10:51 - Monique Bankras-van der Klein
  08:10:51 - 08:11:33 - Fred Ruiten
  08:11:33 - 08:11:34 - Monique Bankras-van der Klein
  08:11:34 - 08:11:36 - Maarten Poorter
  08:11:36 - 08:11:51 - Monique Bankras-van der Klein
  08:11:52 - 08:11:53 - Maarten Poorter
  08:11:53 - 08:12:24 - Fred Ruiten
  08:12:24 - 08:12:25 - Maarten Poorter
  08:12:26 - 08:12:40 - Jorrit Bakkum
  08:12:40 - 08:12:41 - Fred Ruiten
  08:12:42 - 08:13:04 - Fred Ruiten
  08:13:05 - 08:13:16 - Maarten Poorter
  08:13:26 - 08:13:50 - Soledad van Eijk
  08:13:51 - 08:14:07 - Maarten Poorter
  08:14:07 - 08:14:08 - Jan van der Starre
  08:14:08 - 08:14:11 - Jan van der Starre
  08:14:11 - 08:14:15 - Maarten Poorter
  08:14:15 - 08:14:24 - Maarten Poorter
  08:14:27 - 08:16:12 - Gerard Rep
  08:16:12 - 08:18:00 - Maarten Poorter
 10. 8

  08:17:01 - 08:18:00 - Maarten Poorter
  08:18:07 - 08:20:31 - Maarten Poorter
  08:20:32 - 08:20:33 - Maarten Poorter
  08:21:04 - 08:23:59 - Tag 1 Insprekerspas
  08:24:06 - 08:24:11 - Maarten Poorter